Astar Boya Uygulaması

28.03.2020
1.546
A+
A-
Astar Boya Uygulaması

Yüzeylerin korozyona karşı direncinin artırılması, macun üstü uygulamalarında boya problemlerinin oluşmaması ve son kat boya uygulama öncesi alt yapı oluşturmak için astar boyanın uygulanması gereklidir. Astar boyanın içerisinde bulunan  antikorozif pigmentler, metallerde oksit oluşmasına engel olduğundan, yüksek dolgusundan dolayı yüzeydeki küçük bozuklukları giderdiğinden ve yüzeylere macun çekilmesinin gerektiği hallerde macunlu bölgeye uygulanarak macunun son  kat boyayı emmesiyle ilgili meydana gelebilecek hataların giderilmesi açısından önemlidir.

Astar boyalar iki şekilde hazırlanır.

Hacimce: Üretici firma tarafından hacmen belirlenen oranlarda karıştırılması ile hazırlanmaktadır.

Ağırlıkça: Üretici firma tarafından astar boyayı meydana getiren kompenentlerin belli ağırlıklarla karıştırılması esasına dayanır.

Astar Boya Hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz.

Astar boyayı hazırlayacak eleman işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almalıdır. Satın alınan yada stoktan (depo) kullanılan astar boya malzemeleri açılarak çökme, ayrışma, kalınlaşma, jelleşme (katılaşma), kaymaklaşma gibi problemlerin olup olmadığı kontrol edilir.

Bazı standart dışı görüntüler bir problemi değil, sadece o ürüne özgü bir özelliği gösterir. Bu durum, ürünün çok eski olduğunun veya uygun olmayan şartlarda saklandığının bir göstergesi olabilir. Örneğin, tüm astarlar bir süre sonra hafif dip çökmesi gösterirler.

Ancak, bir sertleştiricide görülen bulanıklık, sertleştiricide reaksiyonun başladığını gösterir. Bu durumdaki sertleştiriciler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Astar boya hazırlanmasında kullanılacak malzemelerin temiz olması gerekmektedir. Çünkü çok ufak kirlikler dahi (yağ, silikon, toz, su vb. gibi) uygulamalarda giderilmesi zor boya kusurları meydana getirecektir.

Tiner, sertleştirici gibi ilaveler astar boyanın uygulanmaya hazır hale getirilmesi için yapılır. Tiner ilavesi, tabancadan çıkışı, iyi bir yayılma ve kurumayı, sertleştirici ilavesi, reaksiyonun başlamasını ve astar boya filminin kurumasını sağlar. Karışımlar yapılırken astar boyanın hassas dengeye sahip bir kimyasal madde olduğu unutulmamalıdır. Önerilen miktardaki karışımların hazırlanması, ölçü çubuğu veya terazi ile tartılarak yapılmalıdır.

Astar boyanın performansının tam olarak alınabilmesi için üretici firmanın vermiş olduğu hacim veya ağırlık oranlarına kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Astar boya, sertleştirici ve tiner girdileri sonrası homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılmalıdır.

Hazırlanan astar boya karışımı üretici firma tarafından verilen kap ömrü süresi içerisinde kullanılmalıdır. Kap ömrünü tamamlamış astar boya kesinlikle kullanılmamalıdır. Süresi geçmiş astar boya kullanıldığında yapışma ve kürlenme problemi yaşanır.

Astar Boyanın hazırlanması

İşlem: Verilen astar boyayı ağırlıkça hazırlayınız.

1-Üretici firmalardan temin edilen astar boyaların ambalajlarını açınız.
2-Üretici firma tarafından teknik spektlerde belirlenen oranlarda astar boya içerisine sertleştiriciyi dökünüz.
3-Manuel veya havalı karıştırıcı ile  ön karıştırma işlemini yapınız.
4-Uygun tiner girdisi ile uygulama viskozitesine getiriniz.
5-Vizkozite ölçümü yapınız  (Dın Cup-4/20°C).
6-Karışım homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Yüzeye Astar Boya Uygulaması

İşlem: Yüzeye astar boyayı pistole ile 3 pas uygulayınız.

İşlem basamakları

1-Yüzeyin kenar ve köşelerine bir pas astar boya uygulaması yapınız.
2-Tüm yüzeye yaş düşecek şekilde bir pas astar boya uygulaması yapınız.
4-5-10 dakika flash-of süresi veriniz ( ön buharlaşma).
5-İkinci pas astar boya uygulaması yapınız.
6-5-10 dakika flash-of süresi veriniz.
7-Üçüncü pas astar boya uygulaması yapınız.
8-Toplam astar boya uygulamasında üretici firmanın teknik spektlerinde ön gördüğü boya film kalınlığını (mikron) sağlayınız.

Not: Astar uygulamalarında pas sayısı artması halinde her pas arası 5-10 dakika flash-of süresi veriniz.

Astar Boyanın Kurutulması

İşlem: Astar boyayı kürlendiriniz (kurutunuz).

İşlem basamakları

Astar boya uygulama sonrası 10-15 dakika flash-of süresi veriniz.
Astar boyayı teknik spektinde yazan sıcaklık ve süreyi göz önünde bulundurarak fırınlayınız.

Not: Fırın sıcaklıklarına göre kurutma süreleri değişebilir. Bu konu ile ilgili firma teknik spektlerinden faydalanılır.

Daha Detaylı bilgiler için aşağıdaki kitaba bakabilirsiniz.