Ateşleme Sistemi Kontrolleri

Ateşleme Sistemi Kontrolleri

Ateşleme Sistemi Kontrolleri İş ve İşlem Basamakları

A- ARAÇ VE GEREÇLER

1- Distribütörsüz Ateşlemeli Motor               2- El aletleri ve takımlar                     3- Voltmetre

Kazanım: Distribütörsüz Ateşleme Sistemini söker, takar ve kontrollerini yapar.

İlgini çekebilecek konular

1-Elektronik Ateşleme Sistemi Çalışma Soruları

2-Elektronik Ateşleme Sistemleri Modül Sınavı

B- İŞLEM BASAMAKLARI

1- Distribütörsüz ikiz elektronik ateşleme sisteminin parçalarını motor üzerinde tespit et.

Ateşleme sisteminde yüksek voltaj olduğundan çalışma sırasında akü bağlantılarını sök. Eğer sistem çalışırken kontrol yapmak gerekiyorsa gerekli KKD kullan.

2- Ateşleme bobinin yüksek gerilim kablo bağlantılarını 1. silindir bağlantısından itibaren sök.

Eğer motor çalışırken buji kablosu sökülecek ise kablo başlıklarını çıplak elle tutma. Sekonder devredeki yüksek voltajlı akım, kalbi zayıf kimselerde olumsuz etki yapabilir.

3- Ateşleme bobininin bağlantı cıvatalarını tespit et.

4- Bujilerin yüksek gerilim kablo bağlantılarını 1. silindirden itibaren sök.

5- En son olarak 4. bujinin yüksek gerilim kablosunu sök.

6- Ateşleme bobini bağlantı soketini sök.

Soketleri sökmeden önce kontak anahtarının kapalı veya akü kablolarının sökülmüş olduğundan emin ol. Soketleri ayırmak için dışarı doğru çektirmeden kilitlerden kurtar.

Soketin kendisinden çek ve kablonun zarar görmemesine dikkat et. Kablo zarar görürse sistem çalıştığında kısa devreye ve yangına neden olabilir.

7- Ateşleme bobini bağlantı cıvatalarını sök ve ateşleme bobini yerinden al. Cıvataları sökerken kullanılan cırcırı çok zorlama. Zorlama sonucu arızalanıp yaralanmalara neden olabilir.

8- Bujileri 1. silindirden başlayarak sök.

Eğer bujinin yeri derinde ise uygun uzunlukta bir uzatma çubuğu ile bir cırcır kol kullan. Buji lokmasını buji ile paralel çalıştır. Aksi takdirde buji izolatörüne zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

9- Bujileri söktükten sonra yabancı madde kaçmasını engellemek için buji yuvalarını uygun aparat ile kapat.

İlgini çekebilecek konular

1-Ateşleme Bujileri Nedir?

2-Supap Zaman Ayar Diyagramı

3-Buji Bakımı ve Değişimi

10- En son 4. silindir bujisini sök.

Sökme işleminde kullanılan lokmanın mıknatıslı olmasına dikkat et. Eğer uygun lokma kullanılmazsa buji düşüp zarar görebilir.

11- Multimetreyi ateşleme sistemi direnç kontrolleri için uygun konuma getir. Multimetreyi yüksek ısıdan ve darbeden uzak tut. Pillerinin sağlam olduğundan emin ol. Bu durum cihazın arızalanmasını engeller.

12- Yüksek gerilim kablolarını direnç kontrolü için ayarla.

13- Yüksek gerilim kablolarındaki direnç değerini katalog değeri ile karşılaştırarak kabloların durumuna karar ver.

Atölye masasında çalışma yaparken masanın temiz ve düzenli olmasına dikkat et. Çalışma masasının temiz ve düzenli olmaması yaralanmalara neden olabilir.

14- Ateşleme bobinini direnç kontrolü için hazır hale getir. Ateşleme bobini soket uçlarından yapılan direnç kontrolünde ölçülen değer araç katalog değeri ile karşılaştırarak bobinin arızalı olup olmadığına karar ver.

15- Ateşleme bobininin besleme voltajını ölç. Besleme voltajı yok ise Can-Bus hattını ve sigorta kutusunu kontrol et.

Bu işlem sırasında voltaja dikkat et. Elektrik çarpmasını engellemek için yalıtılmış eldiven kullan.

16- Bujilerin kontrollerini yap.

Kontrol işlemine başlamadan önce mutlaka bujileri yağ ve yakıt zerrelerinden arındır. Böylece yağ ve yakıt zerrelerinin etrafa bulaşarak yangın çıkma tehlikesini engelle. Ayrıca açık alev ile yaklaşma.

17- Bujileri tel fırça ile temizle.

Burada mutlaka fırça ile temizlerken koruyucu gözlük kullan. Temizleme esnasında çapaklar göze gelebilir.

18- Buji tırnak aralığını sentil ile ölçerek katalog değerine ayarla.

Sentil kullanırken dikkat et. Sentilin köşeleri keskin olduğu için yaralanmalara neden olabilir.

19- Bujileri yuvalarına takabilmek için buji lokması kullan.

Buji porselenini kırmamak için dikkat et. Buji porseleni kırılırsa yaralanmalara neden olabilir.

20- Bujileri yuvalarına 1. silindirden itibaren tak.

Buji yuvalarında pislik olup olmadığını tespit et. Varsa uygun bir şekilde temizle. Buji yuvalarındaki pislik temizlenmezse motorda mekanik arızalar oluşur. Sökme sırasını takip ederek sistemin parçalarını tak. Takma işleminin sırasına dikkat edilmezse arızalar oluşabilir.

21- Müstakil ateşleme sisteminin sökülmesini kontrollerini ve takılmasını uygula.

Bu işlemi yaparken aracı kir ve yağdan korumak için çamurluk örtü bezi kullan. Araç yağlanır ise bu noktalarla çalışmalarda kaymalar meydana gelerek kazalara neden olabilir.

22- Müstakil ateşleme sistemi parçalarını tespit et.

23- Ateşleme bobinlerinin soket bağlantılarını dikkatlice sök.

Sokete ve kabloya zarar verirsen kısa devre ve yangına neden olabilirsin.

24- 1. silindirin ateşleme bobininden başlayarak cıvataları sök.

Kullanılan lokma anahtarının cıvataya uygun olmasına dikkat et. Lokma takımı uygun olmazsa güç uygulandığı sırada anahtar yerinden çıkarak yaralanmaya neden olabilir.

25- Ateşleme bobinini dikkatlice yerinden al.

Eğer ateşleme bobininde yağ ve yakıt kalıntıları varsa etrafa bulaşmadan temizle. Yağ ve yakıt diğer alet ve parçalara bulaşırsa tutmada güçlük yaratacağı için yaralanmalara neden olabilir.

26- Bujileri dikkatlice sök.

Bujileri sökerken buji porselenine zarar verme. Buji yuvaları derin olduğu için uygun ara kol kullan. Ara kol kullanmazsan sökme ve takma işlemi sırasında yaralanmalar oluşabilir.

27- Ateşleme bobinin direnç kontrolünü yaparak çıkan sonucu katalog ile karşılaştır. Direnç katalog değerlerinin sınırları içinde değilse yeni bobin ile değiştir.

28- Ateşleme bobini besleme gerilimini ölç. Voltaj yok ise Can-Bus hattını, sigorta kutusunu kontrol ediniz.

Sistemin kontrolleri bittikten sonra sökme sırasına göre takma işlemini yap. Takma işleminde sıraya dikkat etmezsen ateşleme sisteminde arızalar oluşabilir.

Yukarıda yazılan iş ve işlem yaprakları sayfalarını aşağıdaki görselden indirebilirsiniz. 

Youtube kanalımızı ziyaret etmek için tıklayınız.