Bosch Motor Kontrol Beyni

21.12.2020
1.893
A+
A-
Bosch Motor Kontrol Beyni

Bosch Motor Kontrol Beyni

Siz değerli öğretmen ve öğrencilerimiz için güzel bir pdf dökümanı daha sunmak istiyorum. Bu pdf dökümanın da Bosch markasına ait motor kontrol beyni ve bileşenlerini tanıyacak ve öğreneceksiniz. Bu pdf den kısa bir özeti yazımız da sizlere sunduk. Pdf nin içeriği ise aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. Yeni konu ve dersler ile ilgili döküman isteklerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bizlere destek olmayı da unutmayın. 

İçindekiler

Önsöz 
Güvenlik Talimatları
Tanıtım
Beyin Giriş Ve Çıkışlarının Özet Şeması
Beyin İçindeki Kablo Tesisatı
Elektrik Bölümünün Yeni Bileşenleri
Beyin
Motor Devir Sayısı Algılayıcısı
Gaz Pedalı Algılayıcısı
Hidrolik Bölümünün Yeni Bileşenleri
Yakıt Devresi Şeması
Yakıt Devresi Özet Şeması 
Yüksek Basınç Pompası 
Besleme Pompası 
Enjektör
Bir Enjeksiyon İşleminin Oluşumu
Arızaların Yönetimi 
307 Modeli Örneği 
Zayıflatılmış Modlar Örneği
Sistemin Bakımı
Parçaların Değişimi 
Parametre Ölçüm Örnekleri 

Giriş

Enjeksiyon sistemine yapılacak tüm müdahaleler, güvenlik talimatlarını ve alınacak önlemleri bilen ve bunlara uyan uzman görevliler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Aşağıdaki unsurlar, yönergelere ve mevzuata uygun olarak hareket etmeli ve düzenlenmelidir:

 • Sağlık alanındaki yetkili kişiler,
 • Kaza önlemleri,
 • Çevre koruması.

Sisteme Müdahale etmeden önce aşağıdaki önlemler alınmalıdır;

 • Çalışma sahasını engellerden arındırınız ve temizleyiniz,
 • Aşağıda belirtilen parçaların yer aldığı hassas devreyi temizleyiniz :
 1. yakıt yüksek basınç pompası,
 2. besleme rampası,
 3. yakıt yüksek basınç boruları,
 4. enjektörler.
 • Temiz bir iş elbisesi giyiniz,
 • Sökme işleminden hemen sonra, yüksek basınç devresine pisliklerin girmesini önlemek için, yüksek basınç devresini tıkaçlarla tıkayınız (takım referansı : 9780-18),
 • Onarım sırasında kullanılan parçalar, tozdan arındırılmış bir yerde saklanmalıdır,
 • Düzenli olarak kontrol edilen bir tork anahtarı yardımıyla, yüksek basınç devresinin sıkma tork değerlerine uyunuz : (borular, enjektör rakorları, ray).

Sisteme müdahale sırasında

Yakıt devresinde oluşabilecek çok yüksek basınç değerleri (1350 bar’a kadar) göz önüne alınarak, aşağıdaki önlemlere kesinlikle uymak gerekir :

 • Bir müdahale sırasında, yüksek basınç devresinin hemen çevresinde asla sigara içilmemelidir,
 • Bir alev veya kıvılcımın yakınında çalışmaktan sakınınız,
 • Motorun durmasından itibaren, her türlü müdahale öncesinde 30 saniye bekleyiniz.

Motor Çalışırken

 • Yakıt yüksek basınç devresine müdahalede bulunmayınız,
 • Olası bir yakıt püskürme menzilinin her zaman dışında bulununuz, aksi halde ciddi şekilde yaralanabilirsiniz,
 • Elleri, deriyi ve gözleri, yakıt yüksek basınç devresindeki bir kaçağa yaklaştırmayınız,
 • Enjektörlere ve motor kontrol beynine ait konektörleri devreden ayırmayınız.

Tanıtım

Günümüzde, hızlı dizel motorlarının gereksinimlerine en tatminkar cevap, çok yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemidir.
Yakıt tüketimi ve sürücü zevkinin yanında, çevre koruma standartları açısından da en uygun çözümü oluşturur.
Bu sebeple, ikinci kuşaktan yeni bir Bosch HDi sistemi (Yüksek Basınç Dizel Enjeksiyon Sistemi) olan “ EDC16C3 ”, yeni “ DV4TD ” motorlarında kullanılmaya başlayacaktır (ürün serisinin değişik araçlarına uyarlanan diğer motorlarda da kullanılabilir).

Bosch EDC16C3 HDi sistemi, ikinci kuşak bir “ HDi ” sistemidir.

Sistemin özellikleri şöyle sıralanabilir :

 • “vakum” altında bir alçak basınç devresi,
 • yüksek basınç pompası ile bütünleşmiş bir yakıt pompası,
 • yüksek basınç pompası ile bütünleşmiş bir dozlama düzeneği, yakıtın sıkıştırılmasından önce dozlanmasına imkan tanır,
 • pilot enjeksiyon ve esas enjeksiyon sürelerinin optimizasyonu,
 • 1350 bar değerine ulaşabilen bir yakıt basıncı,
 • optimize edilmiş elektroenjektörler,
 • yeni kuşak bir beyin : 32 bit mimarisi, yüksek hafıza,
 • enjeksiyon işleminin, enjeksiyon zamanı yerine tork değeri olarak yönetimi,
 • II. seviyeden bir marş önleme işlevi (ADC II).

Bosch EDC15C2 HDi sistemi gibi, EDC16C3 sistemi de aşağıdaki işlemleri yapabilir :

 • Motor devir sayısından bağımsız olarak enjeksiyon basıncını üretmek ve ayarlamak (belirlenen sınırlar dahilinde serbest olarak seçilebilir).
 • Enjeksiyon işleminin başlangıcını ve süresini serbest olarak seçmek.
 • Her enjektör için, aynı motor çevriminde bulunan birçok enjektöre kumanda etmek :
 1. bir veya iki “pilot” enjektör (gürültülerin azaltılması),
 2. bir esas enjeksiyon,
 3. bir son enjeksiyon (ağırlaştırılmış çevre koruma koşullarında, günümüzde kullanılmamaktadır).