Elektronik Ateşleme Sistemi Çalışma Soruları

02.10.2021
3.642
A+
A-
Elektronik Ateşleme Sistemi Çalışma Soruları

1.Ateşleme sistemi ne demektir? Açıklayınız.
Benzinli motorlarda silindir içerisindeki karışımı tutuşturabilecek kıvılcım oluşabilmesi için yüksek bir gerilim üreten ve bu gerilimi motorun değişik çalışma koşullarında ateşleme sırasına göre silindirlere dağıtan sisteme ateşleme sistemi denir.

2.Elektronik ateşleme sisteminin özellikleri nelerdir? Yazınız.
1.Elektronik ateşleme sistemlerinde sekonder devre gerilimi 40000 volta kadar çıkabilmektedir.
2.Primer devre akımı her zaman maksimum değere ulaşmakta ve sekonder devre gerilimi daima en yüksek olmaktadır. Sistem daha güvenli ve verimli çalışmaktadır.
3.Yüksek devirlerde çalışma daha verimlidir.
4.Transistörün primer devreyi açıp kapaması platinle kıyaslanmayacak kadar kısa sürede gerçekleşir. Bu olay endüksiyon bobininin verimini artırmaktadır.
5.Elektronik avans düzeni ile ateşleme zamanlanması da kusursuzlaştırılmıştır.

3. Klasik ateşleme sistemlerinin en önemli kusurları nelerdir? Yazınız.
1.Primer devre akımının 4 amperden daha fazla artırılmaması,
2.Devir arttıkça bobinin verdiği gerilimin azalması,
3.Klasik ateşleme sistemlerinde mekanik parçaların aşınmaları sonucunda sekonder devre gerilimi istenen değere ulaşamaz.
4.Daha sık aralıkta periyodik bakım ve parça değişimi gerektirir.

4. Elektronik ateşleme sisteminin klasik ateşleme sistemi ile kıyaslandığında ortaya çıkan üstünlükleri
nelerdir? Yazınız.
1.Mekanik sistemle çalıştırılan hareketli ve sürtünen parça yoktur. Periyodik bakım ve ayar gerektirmemektedir.
2.Elektronik devre elemanlarında oksitlenme, yağ, kir gibi verim düşürücü etkiler meydana gelmez. Sistem daha verimli çalışmaktadır.
3.Motorun yüksek devirlerinde klasik sisteme göre daha verimlidir. Kam açısında devirle birlikte azalma görülmez.4.Primer devre akımının kesilmesi platinle kıyaslanmayacak kadar kısa sürede gerçekleşir.
5. Klasik ateşleme sisteminde maksimum 4 amper olan primer devre akımı transistör sayesinde 8 ampere yükseltilmiştir.
6.Elektronik ateşleme sistemlerinde primer devre akımına bağlı olarak sekonder devre gerilimi 40000 volta kadar çıkabilmektedir. Devir ve yüke göre azalma meydana gelmez.
7.Elektronik avans düzeni ile motorun devir yük durumuna göre bujide kıvılcımın oluşturulma zamanı mükemmele yakın ayarlanabilmektedir.
8.Sekonder devre geriliminin attırılması ile buji tırnak aralığı 0,80 – 1.10 mm’ye kadar artırılmıştır. Daha kuvvetli ve uzun bir kıvılcım ile yanma başlangıcında alev çekirdeği daha büyük oluşmaktadır.

5.Daha güçlü bir ateşleme için yapılması gerekenler nelerdir? Yazınız.
1.Primer devre akımı artırılmalıdır.
2.Primer devre akımının geçiş süresi uzatılmalıdır.
3.Mekanik parçaların yerine elektronik devre elemanları kullanılabilir.
4.Dağıtım olumsuzlukları giderilmelidir.
5.Avans mekanizmasının işlevini yerine getirme süresi azaltılmalıdır.
6.Buji tırnak aralığı artırılmalıdır.
7.Endüksiyon gerilimi birden fazla bobin kullanılarak elde edilebilir.

6.Primer devre akımının kesilme şekline göre kaç çeşit elektronik ateşleme sistemi vardır? Yazınız.
1.Platin kumandalı elektronik ateşleme sistemi
2.Hall-effect (Hall-etkisi) kumandalı elektronik ateşleme sistemi
3.Endüktif vericili (manyetik kumandalı) elektronik ateşleme sistemi
4.Distribütörden uyartımlı
5.Volan veya kasnaktan uyartımlı
6.Foto elektrik kumandalı elektronik ateşleme sistemi

7.Sekonder gerilimi dağıtma şekline göre kaç çeşit elektronik ateşleme sistemi vardır? Yazınız.
1.Distribütörlü tip
2.Distribütörsüz (statik) tip
a.Kardeş silindir (ikiz) ateşleme sistemi
b.Her silindir için bağımsız (direkt) ateşleme sistemi

8.Ateşleme avans şekillerine göre kaç çeşit elektronik ateşleme sistemi vardır? Yazınız.
1.Mekanik avans tertibatı 2.Vakum avans tertibatı 3.Elektronik avans tertibatı

9.Gelişme aşamasına göre kaç çeşit elektronik ateşleme sistemi vardır? Yazınız.
1.Transistörlü ateşleme sistemi 2.Hall etkili ateşleme sistemi 3.Entegre ateşleme sistemi (ITA)
4.Tam elektronik ateşleme 5.Digiplex 2 tam elektronik ateşleme sistemi

Tüm çalışma sorularını indirmek için aşağı ki linki tıklayınız.

YOUTUBE SAYFAMIZI ZİYARET EDİN….

ÇALIŞMA SORUSU İNDİR