Hidrolik Pnömatik Sınav Soruları

Hidrolik Pnömatik Sınav Soruları

Hidrolik Pnömatik Dersi Sınavı

Motorlu araçlar teknolojisi alanı, Makine teknolojileri alanı için hazırlanmış hidrolik pnömatik dersi yazılı sınavlarını bu link altında bulabilirsiniz. 

Hidrolik Dersi  1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı

Sorular

 1. Paskal kanununun tanımını yapınız?
 2. Hidrolik sistemlerin üstünlüklerinden 5 madde yazınız?
 3. Hidrolik devrenin ana kısımlarını maddeler halinde yazınız?
 4. Hidrolik pompayı tanımlayınız? Sembolünü çiziniz.
 5. Hidrolik silindiri tanımlayarak çeşitlerini yazınız.
 6. Hidrolik motorun tanımını yapınız.
 7. Hidrolik valfin tanımını yaparak valf çeşitlerini yazınız.
 8. Bir hidrolik sistemde piston yüzey alanı 2 cm2 ve pistonu iten kuvvet 50 kg ise çalışma basıncını bulunuz?

Cevaplar

C-1) Paskal Kanunu: Kapalı bir sistemde dış kuvvet etkisiyle akışkan üzerinde oluşturulan basınç, bu akışkan tarafından her noktaya olduğu gibi iletilir.

C-2) Hidrolik sistemlerin üstünlükleri: Yoğun güç üretir, Anında yüksek enerji sağlar, Hız ve güç ayarı kolaydır, Sürtünmeli değildir, Sessiz çalışır, Güvenli ve programlıdır, Hareket duyarlılığı yüksektir, Enerji depolanabilir, Çok yönlü kullanılabilir, Kendi kendini besler, Az yer kaplar, Devre durmadan ayarlanabilir.

C-3) Hidrolik devrenin ana kısımları:

 1. Yağ Deposu
 2. Hidrolik Pompalar   
 3. Hidrolik Silindirler  
 4. Hidrolik Motorlar 
 5. Valfler       
 6. Hidrolik Akümülatörler.    
 7. Sızdırmazlık elemanları   
 8. Bağlantı elemanları     
 9. Manometreler

C-4) Hidrolik Pompa: Motordan aldığı mekanik enerji ile akışkanı emen ve basınçlı olarak veren kuvvet makinesine denir.

Sembolü;

C-5) Hidrolik Silindir: Hidrolik enerjiyi doğrusal hareketlerle mekanik enerjiye dönüştüren hidrolik elemanlara silindir denir.

Hidrolik silindir çeşitleri:

 • Tek etkili silindirler
 • Çift etkili silindirler
 • Teleskobik silindirler
 • Yastıklı silindirler
 • Tandem silindirler

C-6) Hidrolik Motor: Akışkan gücü ile dairesel hareket üreten makinelere denir. Hidrolik gücü mekanik enerjiye çevirir.

C-7) Valf: Hidrolik devrede akışkanı kontrol eden elemanlara valf denir. Valfler akışkanın davranışlarını denetleyerek, hidrolik devre hareketlerini düzenler.

Valf Çeşitleri:

 • Basınç kontrol valfleri
 • Çek valfler
 • Akış kontrol valfi
 • Yön kontrol valfi

C-8) P= F/A

          P= 50 / 2

          P= 25 kg/cm2

Hidrolik 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı İndir

Hidrolik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı

Sorular

 1. Hidrolik akümülatörü tanımlayarak sembolünü çiziniz.
 2. Hidrolik akümülatör çeşitlerini maddeler halinde yazınız.
 3. Boru seçiminde ve montajında dikkat edilecek hususlardan 5 madde yazınız.
 4. Manometre nedir? Tanımını yazınız.
 5. Hidrolik sistemlerde kullanılan akışkan çeşitleri nelerdir?
 6. Viskozite ve viskozite indeksi nedir? Tanımlayınız.
 7. Hidrolik filtreyi tanımlayarak sembolünü çiziniz.
 8. Filtre seçiminde dikkat edilecek hususlardan 5 madde yazınız.
 9. Hidrolik motorun tanımını yapınız.
 10. Hidrolik valfin tanımını yaparak Valf çeşitlerini yazınız.

Cevaplar

C-1) Hidrolik akümülatör: Hidrolik akışkanı basınç altında biriktiren ve gerektiğinde devreye geri veren elemana denir. Görevi; devreyi beslemek için gerekli olan yedek gücü oluşturmaktır

Sembolü;

C-2) Hidrolik Akümülatör Çeşitleri:

  1. Ağırlıklı akümülatör
  2. Yaylı akümülatör
  3. Pistonlu akümülatör
  4. Diyaframlı akümülatör
  5. Balonlu akümülatör

C-3)

 1. Boruların iç yüzeyi pürüzsüz ve temiz olmalıdır
 2. Kıvrım sayısı az olmalıdır
 3. Sisteme uygun çapta ve uzunlukta olmalıdır
 4. Gereksiz eklerden kaçınılmalıdır
 5. Basınç hattında kesit daralmamalıdır

C-4) Manometre: Hidrolik sistemde genellikle basınç hattına takılarak basınç ölçmeye yararlar.

C-5) Hidrolik akışkan çeşitleri

1-Su

 1. Su-Glikol çözeltileri
 2. Su-Yağ karışımları

2-Doğal yağlar
3-Sentetik (yapay) yağlar

C-6)

Viskozite: Akışkanların akmaya karşı gösterdiği dirence denir.

Viskozite indeksi: Yağın viskozitesinin sıcaklığa bağlı olarak değişmesine denir.

C-7) Hidrolik filtre: Hidrolik devrelerde sistemin çeşitli hatlarına takılarak devrede dolaşan akışkanın içindeki pislikleri süzmeye yarar.

Sembolü;

C-8)

 1. Akışkanın debisine,
 2. Devrenin en yüksek basıncına,
 3. Hidrolik devre için süzme kapasitesine,
 4. Sıcaklık ve montaj durumuna,
 5. Filtrenin sisteme uygunluğu ve kolay temizlenebilirliğine

C-9)Hidrolik Motor: Akışkan gücü ile dairesel hareket üreten makinelere denir. Hidrolik gücü mekanik enerjiye çevirir.

C-10) Valf: Hidrolik devrede akışkanı kontrol eden elemanlara valf denir. Valfler akışkanın davranışlarını denetleyerek, hidrolik devre hareketlerini düzenler.

Valf Çeşitleri:

 1. Basınç kontrol valfleri
 2. Çek valfler
 3. Akış kontrol valfi
 4. Yön kontrol valfi
Hidrolik 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı İndir

Pnömatik Dersi  2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı

Sorular

 1. Boyle-Mariotte Kanunu nedir? Tanımlayınız.
 2. Pnömatik sistem nedir? Tanımlayınız.
 3. Pnömatik sistemin üstünlüklerinden 5 tane yazınız.
 4. Pnömatik devrenin ana kısımlarını yazınız.
 5. Kompresörün tanımını yapanız.
 6. Kompresör çeşitlerini yazınız.
 7. Şartlandırıcı da basınçlı havanın hazırlanması sırasında yapılan işlemler nelerdir?
 8. Pnömatik silindir çeşitlerini yazınız.

Cevaplar

C-1) Boyle-Mariotte Kanunu: Sıcaklığı sabit tutulan bir miktar gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır.

C-2) Pnömatik sistem: Kuvvet iletimini hava kullanmak suretiyle sağlayan sistemlere denir.

C-3) Pnömatik sistemin üstünlükleri şunlardır.

 1. Havanın atmosferde sınırsız oluşu
 2. Hava ısıya ve ateşe dayanıklıdır
 3. Devredeki hava sızıntıları çevreyi kirletmez
 4. Üretilen basınçlı hava istenilen mesafelere iletilebilir
 5. Isı değişimlerinden kolay kolay etkilenmez

C-4) Pnömatik devrenin ana kısımları şunlardır.

 1. Kompresör
 2. Şartlandırıcı
 3. Manometre
 4. Susturucu  
 5. Basınç anahtarı       
 6. Borular                   
 7. Pnömatik silindirler
 8. Pnömatik motorlar                         
 9. Pnömatik valfler

C-5) Kompresör: Pnömatik devreler için gerekli olan basınçlı havayı üreten elemanlardır.

C-6) Kompresör çeşitleri şunlardır.

 1. Pistonlu kompresör
 2. Paletli kompresör
 3. Vidalı kompresör
 4. Rotorlu kompresör
 5. Türbin tip kompresör

C-7) Şartlandırıcı da basınçlı havanın hazırlanması sırasında yapılan işlemler

 1. Havanın nem miktarının ayarlanması
 2. Havanın kurutulması
 3. Havanın filtre edilmesi
 4. Havanın yağlanması
 5. Hava basıncının ayarlanması

C-8) Pnömatik silindir çeşitleri şunlardır.

 1. Tek etkili silindirler
 2. Çift etkili silindirler
 3. Tandem silindirler
 4. Teleskobik silindirler
 5. Döner silindirler
 6. Özel silindirler
Pnömatik 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı İndir

Pnömatik Dersi  2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı

Sorular

 1. Pnomatik motor nedir? Tanımlayınız.
 2. Pnomatik motor çeşitlerini yazınız.
 3. Pnomatik sistemin üstünlüklerini yazınız.
 4. Pnomatik devrenin ana kısımlarını yazınız.
 5. Kompresörün tanımını yaparak sembolünü çiziniz.
 6. Kompresör çeşitlerini yazınız.
 7. Pnomatik devrede kullanılan hava hangi eleman ile ve hangi sebeplerden dolayı nemden arındırılır?
 8. Manometreyi tanımlayarak sistemdeki görevini yazınız.
 9. Susturucunun görevi ve çeşitlerini yazınız.
 10. Valf çeşitlerini yazınız.

Cevaplar

C-1) Pnomatik Motor: Basınçlı havanın taşıdığı enerjiyi mekanik enerjiye çevirir.

C-2) Pnömatik motor çeşitleri şunlardır

 1. Pistonlu pnomatik motorlar
 2. Paletli pnomatik motorlar
 3. Dişli pnomatik motorlar
 4. Türbin tipi pnomatik motorlar

C-3) Pnomatik sistemin üstünlükleri şunlardır.

 1. Havanın atmosferde sınırsız oluşu
 2. Hava ısıya ve ateşe dayanıklıdır
 3. Devredeki hava sızıntıları çevreyi kirletmez
 4. Pnomatik devre aşırı yüke dayanıklıdır.

C-4) Pnomatik devrenin ana kısımları şunlardır

 1. Kompresör ve depo 
 2. Şartlandırıcı
 3. Manometre
 4. Susturucu              
 5. Borular                   
 6. Alıcılar (silindir-motor)
 7. Valfler                               
 8. Özel elemanlar

C-5) Kompresör: Basınçlı hava oluşturan iş makinelerine denir.

Sembolü;

 C-6) Kompresör çeşitleri şunlardır

 1. Pistonlu kompresör
 2. Paletli kompresör
 3. Vidalı kompresör
 4. Rotorlu kompresör
 5. Türbin tip kompresör

C-7) Havanın nemi nem ayırıcı ile ayrılır. Sebebi; Sıkıştırılmış havanın içerisindeki nem, paslanmalara ve 80 0C den sonra patlamalara neden olur.

C-8) Manometre: Sıvı ve gaz gibi akışkanların basınçlarını ölçen aletlere denir.

Sistemdeki görevi: Sistemin güvenliği yönünden basıncın kontrol edilmesini sağlamaktır.

C-9) Pnomatik devrede görevini yapan hava eksozdan dışarı atılırken rahatsız edici ses çıkarır. Sesi azaltmak için susturucu kullanılır.

Çeşitleri: Ayarlı susturucu, Ayarsız susturucu.

C-10) Valf çeşitleri şunlardır

 1. Basınç kontrol valfi
 2. Akış kontrol valfi
 3. Yön kontrol valfi
Pnömatik 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı İndir

Örnek Sorular-1 (1.Dönem 2.Sınav)

Örnek Sorular-2 (1.Dönem 2.Sınav)