Hidrolik Sistemler Çalışma Soruları

Hidrolik Sistemler Çalışma Soruları

Hidrolik Sistemler Çalışma Soruları

Aşağıda yer alan linklerde örnekte verildiği gibi hidrolik sistemler çalışma sorularını bilgisayarınıza indirebilir ve öğrencilerinize ödev olarak verebilirsiniz. Bu sınav sorularını hazırlayan değerli öğretmenimize teşekkür ederim.

1. Kütle ne demektir? Tanımlayarak açıklayınız.

Bir cismi meydana getiren madde miktarına kütle denir. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yer çekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir. Mesela ağırlık yer çekimine göre değişen bir büyüklük olduğu hâlde kütle değişmez. Kütle birimleri gram, kilogram ve tondur.

2. Kuvvet ne demektir? Tanımlayarak açıklayınız.

Kuvvet bir cisim üzerine uygulanan çekme veya basma işlemidir. Kuvvet bir cismin hareket etmesine, durmasına, hızını veya yönünü değiştirmesine sebep olabilir.

3. Newton Kanunu’na göre kuvvet formülü nedir? açıklayınız.

Newton Kanunu’na göre kuvvet = kütle x ivme => F=m.a’dır. Kütle “m” ile gösterilir ve birimi kg’dır.
Yer çekimi ivmesi “a” ile gösterilir ve birimi m/sn² dir.
Metrik sistem standartlarına göre kuvvet birimi Newton (N) dur.
1 Newton 1 kg kütleye 1 saniyede 1 m/ sn²lik ivme verebilen kuvvettir.
1 N = 1 kg.m/ sn²

4. Katılara göre basınç ne demektir? Tanımlayınız.

Katıların basıncı: Katı cisimlerin üzerinde durdukları yüzeye, ağırlıklarından dolayı uyguladıkları kuvvete basınç denir. Katılar basıncı iletmezler.

5. Sıvılara göre basınç ne demektir? Tanımlayınız.

Sıvıların basıncı: Sıvılar ağırlıklarından ötürü, içinde bulundukları kaba bir kuvvet uygular. Bu kuvvete basınç denir. Sıvıların basıncı içinde bulundukları kabın şekline bağlı değildir.

6. Gazlara göre basınç ne demektir? Tanımlayınız.

Gazların basıncı: Maddelerin gaz hâlinde bulunmasının nedeni, moleküllerinin her tarafa doğru hareket ediyor olmasıdır. Bu nedenle gazlar içinde bulundukları kabın çeperlerine çarpar. Bu çarpma sonucu yüzeye uygulanan etkiye basınç denir.

7. İtme Kuvveti, Basınç ve Alan Arasındaki İlişki nasıldır? Açıklayınız.

Kapalı kap içindeki sıvıya, belirli bir kesit alanına sahip pistonun piston kolu yardımı ile itme kuvveti uygulandığında sıvının basıncı artar. İtme kuvveti arttıkça basınç artar, Piston kesit alanı arttıkça basınç azalır.

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız.

Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet piston alanına bağlı olarak değişir. Alan arttıkça kuvvet artar, alan azaldıkça kuvvet azalır.

Ayrıca Online Modül Sınavları İçin Bu Bağlantıyı Tıklayınız.

YOUTUBE SAYFAMIZA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hidrolik Prensipler

İNDİR

Hidrolik Sistemler

İNDİR