İç ve Dış Aydınlatma Bakım Çalışması

17.12.2021
1.451
A+
A-
İç ve Dış Aydınlatma Bakım Çalışması

İç ve Dış Aydınlatma İş ve İşlem Yaprakları

A- ARAÇ VE GEREÇLER

1- Uygulama Aracı     2- El aletleri ve takımlar                    3- 12 voltluk batarya              4- Voltmetre

Kazanım: İç ve dış aydınlatma sistemleri ile araç sigorta kutusunun kontrolünü ve gerekirse değişimini yapar.

Dosyayı indirmek için tıklayın

B- İŞLEM BASAMAKLARI

1- İlk olarak yukarıda verilen arıza kontrol tablosunu uygulama yapacağın araç için doldur.

Yanda park devresi şeması görülmektedir. Araçta 4 adet park ampulü mevcuttur. İkisi önde ikisi arkadadır. Bunlardan biri yanmıyorsa ilk olarak ampule bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır. Son olarak tesisat kablosu ve park düğmesi kontrol edilir. Bu sırayı uygula.

2- Ön park lambasını sökebilmek için yandaki şekilde görüldüğü gibi far kapağını al.

Park lambasının yerini tespit et ve yuvasından çıkar.

Keskin ve çalışması zor yerler dikkat et. Çalışma sırasında ele zarar verebilir.

3- Park lambasını soketinden dikkatlice sök. Lamba uzun süre çalıştı ise sıcak olabilir dikkat et. Soğumadan işlem yapma. Elin yanabilir.

Avometrenin uçlarını yandaki şekilde görüldüğü gibi park lambasının uçlarına temas ettir. Avometreden uyarı sesi geliyor ise ampul sağlamdır. Sağlam değilse yenisi ile değiştir.

4- Ön park ampulleri kontrol ettin ve ikisi de sağlam ise, sigortayı kontrol et. Araca ait katalogdan tesisat şemasına bakarak, sigorta kutusunun yerini bul. Sigorta kapağı kutusunu sök. Avometrenin uçlarını yanda şekilde görüldüğü gibi sigorta uçlarına temas ettir. Avometreden uyarı sesi geliyor ise sigorta sağlamdır. Sağlam değilse yenisi ile değiştir.

5- Son olarak ampul ve sigorta sağlam ise park devresine ait tesisat kablosunu kontrol et. İlk olarak far soketinin yerini tespit et.

Burada dikkat edilmesi gereken soketleri sökmeden önce kontak anahtarının kapalı veya akü kablolarının sökülmüş olduğundan emin ol. Akım kesilmeden işlem yapılırsa, soket uçlarının teması kısa devreye sebep olabilir.

6- Far soketini yerinden al.

Burada soket sökerken şunlara dikkat edilmelidir. Soketleri ayırmak için dışarı doğru çektirmeden önce kilitlerinden kurtar. Yandaki şekilde görüldüğü gibi far kolundan aracı park konumuna al ve kontrol kalemi ile soketin her dişine temas ettir. Kontrol kaleminde lamba yanarsa tesisatta sorun yoktur. Lamba yanmaz ise tesisat kablolarını takip ederek kontrol et.

7- Arka park lambalarından biri yanmıyorsa arızayı bulmak için, ön park lambasına uygulananın aynısı uygulanır. Yani ilk olarak lambayı, sigortayı ve son olarak tesisat kablolarını kontrol et.

Şekillerde görüldüğü gibi stopu lokma tornavida ile sök ve soketin her dişine temas ettir. Kontrol kaleminde lamba yanarsa tesisatta sorun yoktur. Yanmaz ise tesisat kablolarını takip arızayı bul.

8- Aşağıda kısa- uzun far devre şeması görülmektedir. Araçta 2 adet kısa ve uzun far ampulü mevcuttur. Bunlardan biri yanmıyorsa ilk olarak ampule bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır. Son olarak tesisat kablosu, far kolu ve far rölesi kontrol edilir. Bu sırayı uygula.

İlk olarak far kapağını aşağıdaki gibi sök.

9- Kısa-uzun far ampulünün yerini tespit et ve yuvasından çıkar.

Keskin ve çalışması zor yerler dikkat et. Yaralanmaya sebep olabilir.

10- Ampulü soketinden ayır. Lamba uzun süre çalıştı ise sıcak olabilir dikkat et. Soğumadan işlem yapma. Elin yanabilir.

11- Avometre ile ampulün sağlamlık kontrolünü yap. Yanda görüldüğü gibi avometreyi kopukluk kontrolünün yapıldığı konuma ayarla.

Yanlış konuma alınır ve ölçüm yapılırsa avometre arızalanabilir.

12- Avometrenin uçlarını lambanın uçlarına temas ettir. Burada ortadaki uç kısa, temas ettirilmeyen uç ise uzun far ucudur. Diğer uç ise (-) uçtur. Avometreden uyarı sesi geliyor ise ampul sağlamdır. Sağlam değilse yenisi ile değiştir.

Ampul sağlam ise sigortayı katalogdan yerini bul ve kontrol et. Sigorta kontrol işlemi park ampulünde yapıldığı için tekrar burada anlatılmayacak. Sağlam değil ise yenisi ile değiştir.  Sigorta sağlam ise tesisatı kontrol et. Tesisat kablosu park ampulünün kontrolünde aynı sokette olduğu için burada tekrar anlatılmayacak.

13- Tesisat kablolarında sorun yok ise far rölesi kontrol edilir. Avometreyi kopukluk kontrolünün yapıldığı konuma ayarla. 86-85 uçlarına avometreyi temas ettir. Avometre değer göstermeli veya uyarı sesi vermeli. Bu da bobin sargılarının sağlam olduğunu gösterir. Aslında bir nevi burada sargıların kopukluk kontrolü yapılmış olur.

14- İkinci olarak avometrenin uçlarını 30-87 uçlarına temas ettir. Diğer iki uca ise kablo bağlayarak 86 olan ucu akünün artısına, 85 olan ucu ise akünün eksisine bağla. Burada avometre değer göstermeli ya da uyarı sesi vermelidir.

Burada 30-87 kontak uçları kapanır. Avometreyle kontağın üzerinden akım geçirerek kopukluk kontrolü yapılmış olur.

15- Yanda sinyal devresi şeması görülmektedir. Araçta 4 adet sinyal ampulü mevcuttur. İkisi önde ikisi arkadadır. Bunlardan biri yanmıyorsa ilk olarak ampule bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır.

Son olarak tesisat kablosu, far kolu ve flaşör kontrol edilir. Bu sırayı uygula. Ön sinyal lambalarından birini yuvasından al. Ampulü sökerken keskin kenarlara dikkat et.

16- Sinyal lambasını soketinden dikkatlice sök.

Lamba uzun süre çalıştı ise sıcak olabilir dikkat et. Soğumadan işlem yapma. Elin yanabilir.

17- Avometre ile ampulün sağlamlık kontrolünü yap. Yanda görüldüğü gibi avometreyi kopukluk kontrolünün yapıldığı konuma ayarla.

Yanlış konuma alınır ve ölçüm yapılırsa avometre arızalanabilir.

18- Avometrenin uçlarını sinyal lambasının uçlarına temas ettir. Avometreden uyarı sesi geliyor ise ampul sağlamdır. Sağlam değilse yenisi ile değiştir.

Ampul sağlam ise sigortayı katalogdan yerini bularak kontrol et.  Sigorta kontrol işlemi park ampulünde yapıldığı için tekrar burada anlatılmayacak. Sağlam değil ise yenisi ile değiştir. Sigorta sağlam ise tesisatı kontrol et. Tesisat kablosu park ampulünün kontrolünde aynı sokette olduğu için burada tekrar anlatılmayacak. Arızalı kabloyu yenisi ile değiştir.

19- Arka sinyal lambalarından biri yanmıyorsa arızayı bulmak için, ön sinyal lambasına uygulananın aynısı uygulanır. Yani ilk olarak lambayı, sigortayı ve son olarak tesisat kablolarını kontrol et.

20- Sinyal devresinin flaşörünü kontrol et. Avometre yardımı ile X ve L uçlarına direnç konumunda iken temas ettir. Değer göstermeli göstermiyorsa arızalıdır ve yenisi ile değiştir.

21- Fren sistemi lamba devresi görülmektedir. Araçta 2 adet fren ampulü mevcuttur. Bazı araçlarda bagaj kapağının üstünde de olabilir. Bunlardan biri yanmıyorsa ilk olarak ampule bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır. Son olarak tesisat kablosu ve fren müşiri kontrol edilir. Bu sırayı uygula.

22- Arka park ampulün kontrolü için fren lambasını şekilde görüldüğü gibi ayır.

Ampul sıcak ise soğumasını bekle. Ampul camını fazla bastırma kırılabilir. Ele zarar verebilir.

23- Avometreyi uygun konuma al ve uçlarını yandaki şekilde görüldüğü gibi fren lambasının uçlarına temas ettir. Avometreden uyarı sesi geliyor ise ampul sağlamdır. Sağlam değilse yenisi ile değiştir.

Yanlış konuma alınır ve ölçüm yapılırsa avometre arızalanabilir.

24- Ampul sağlam ise sigortayı katalogdan yerini bul ve kontrol et. Sigorta kontrol işlemi park ampulünde yapıldığı için tekrar burada anlatılmayacak.

Sigorta sağlamsa tesisat kablosu kontrol edilir. Tesisat kablosu park ampulünün kontrolünde aynı sokette olduğu için burada tekrar anlatılmayacak. Şekilde görülen fren müşirinin kontrolünü yap. Değer göstermemeli, gösterirse arızalıdır ve yenisi ile değiştir.

25- Şekilde geri vites lamba devresi görülmektedir. Araçta 2 adet geri vites ampulü mevcuttur. Bunlardan biri yanmıyorsa ilk olarak ampule bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır. Son olarak tesisat kablosu ve geri vites müşiri kontrol edilir. Aracı geri vitese tak ve yanıp yanmadığını kontrol et.

26- Arka park ampulün kontrolü için arka stop söküldüğü için burada tekrar anlatılmayacaktır. Modülden geri vites lambasını şekilde görüldüğü gibi ayır.

Ampul uzun süre yanıyorsa soğumasını bekle. Ampulü çıkarırken dikkat et cam ince kırılabilir. Ele zarar verebilir.

27- Avometreyi uygun konuma al ve uçlarını yandaki şekilde görüldüğü gibi geri vites lambasının uçlarına temas ettir. Avometreden uyarı sesi geliyor ise ampul sağlamdır. Sağlam değilse yenisi ile değiştir.

Yanlış konuma alınır ve ölçüm yapılırsa avometre arızalanabilir.

28- Ampul sağlam ise sigortayı katalogdan yerini bul ve kontrol et. Sigorta kontrol işlemi park ampulünde yapıldığı için tekrar burada anlatılmayacak. Sigorta sağlamsa tesisat kablosu kontrol edilir. Tesisat kablosu park ampulünün kontrolünde aynı sokette olduğu için burada tekrar anlatılmayacak. Şekilde görülen geri vites müşirinin kontrolünü yap. Değer göstermemeli, gösterirse arızalıdır ve yenisi ile değiştir.

29- Yanda sis lamba devresi görülmektedir. Araçta 4 adet sis ampulü mevcuttur. Bazı araçlarda 2 adet vardır. Arkada ya da önde olabilir. Bunlardan biri yanmıyorsa ilk olarak ampule bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır. Son olarak tesisat kablosu, sis anahtarı ve röle kontrol edilir. Bu sırayı uygula. Uygulama yapılan araçta önde mevcut olmadığı için, arka sis lamba devresinin kontrolü yapılacaktır.

30- Modülden sis lambasını şekilde görüldüğü gibi ayır.

Ampul uzun süre yanıyorsa soğumasını bekle. Ampulü çıkarırken dikkat et cam ince kırılabilir. Ele zarar verebilir.

31- Avometrenin uçlarını yandaki şekilde görüldüğü gibi sis lambasının uçlarına temas ettir. Sağlam değilse yenisi ile değiştir. Ampul sağlam ise sigortayı katalogdan yerini bularak kontrol et. Sigorta kontrol işlemi park ampulünde yapıldığı için tekrar burada anlatılmayacak. Sağlam değil ise yenisi ile değiştir. Tesisat kablosuna bak, park ampulünün kontrolünde aynı sokette olduğu için burada tekrar anlatılmayacak. Arızalı kabloyu yenisi ile değiştir. Tesisat kablolarında sorun yok ise far rölesi kontrol edilir.

32- Yanda korna devresi görülmektedir. Korna çalışmıyorsa ilk olarak kornaya bakılır. Sağlamsa sigortaya bakılır. Son olarak tesisat kablosu, korna anahtarı ve röle kontrol edilir. Bu sırayı uygula. Avometre ile kornanın sağlamlık kontrolünü yap. Avometreyi kopukluk kontrolünün yapıldığı konuma ayarla. Yanlış konuma alınır ve ölçüm yapılırsa avometre arızalanabilir.

33- Araç üzerinde kornanın yerini tespit et.

Soketi kornadan ayır. Avometrenin uçlarını yandaki şekilde görüldüğü gibi korna uçlarına temas ettir. Avometreden uyarı sesi geliyor ise korna sağlamdır.

34- Araç içine biri geçer ve kornaya basılı tutar. Kontrol kalemi ile soketin her dişine temas ettir. Kontrol kaleminde lamba yanarsa tesisatta sorun yoktur. Lamba yanmaz ise tesisat kablolarını takip ederek kontrol et. Kontrol kalemin ucu sivri olduğu için batma tehlikesi var dikkat et.

35- Far ayar cihazını, aracın ön kısmına paralel olacak şekilde ayarla. Burada far ayar cihazının aynasından faydalan. Aracı çalıştır. Herhangi bir farın önüne cihazı getir ve kısa farları yak. Egzoz gazı çekme ve havalandırma sistemi mutlaka aracın yakınında olmalı.

Uzun süre egzoz gazı solunmasının insan sağlığına zararlı etkileri bulunmaktadır.

36- Far üzerinde bulunan merkez noktayı bul. Bazı araçlarda bu yoktur. Bu durumda kısa far ampulünün ucu merkez noktadır. Cihazın üzerinde bulunan led düğmesini basılı tut. Düğmeye basıldığında farda kırmızı led ışığın yandığını gör.

Far uzun süre yanık kalacağı için yüzeyi sıcak olabilir.

37- Cihazın aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlayan döner somunu kullanarak, led ışığı ile far camındaki noktayı çakıştır. Denk getirdikten sonra döner somunla cihazı sabitle.

Cihazı vücut zarar görmeyecek şekilde kaldır.

38- Uygun anahtar kullanarak far ayar vidasını tespit et ve döndür.

Araç çalışır durumda olduğu için yüzeyleri sıcak olabilir dikkat et. Eline zarar verebilir.

39- Bir yandan vidayı çevirerek diğer yandan ekranı izle ve araca göre belirlenmiş çizgilerine ışık huzme gölgesini denk getirmeye çalış.

Diğer far için de aynı işlemleri uygula. Bu araçta sadece kısa far ayarı yapılır. Uzun far için ayar gerekmez.

40- Yaptığınız işlemi öğretmeninize kontrol ettiriniz.

Youtube kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Dosyayı sağ alt tam ekran tuşuna basarak indirme işlemi yapabilirsiniz.