Mekanik Acil Destek Freni

11.05.2020
907
A+
A-
Mekanik Acil Destek Freni

Bu sistem mastervaka doğrudan entegre edilmiştir. Herhangi bir müdahale de bulunulması imkansızdır.  değiştirilmesi halinde, 2 tespit cıvatasının kademeli olarak sıkılması ve onarım kataloğunda öngörülen sıkma torkuna uyulması yerinde olur.
Üreticisi TRW ‘dir. Destek sistemi üzerine yapıştırılmış bir etiket bu sistemin bulunduğunun işaretidir. Bu sistem ABS ve ESP sistemli araçlarda bulunanların aynısıdır.

Klasik Bir Destek Sisteminin Çalışma Şeklinin Hatırlanması

1 Kumanda çubuğu. 5 Pul. 9 Diyafram yayı.
2 Geri getirme yayı. 6 Düzenleyici supap. A Ön bölme.
3 Hassas piston. 7 Anahtar. B Arka bölme.
4 Reaksiyon diski. 8 Vana gövdeleri.

Serbest konumda, A ve B bölmelerine, düzenleyici supaba (6) dayanan hassas piston aracılığıyla (3) motor vakumu uygulanır.

Sürücü fren pedalına bastığında, kumanda çubuğu (1) hassas pistonu (3) iter. Rondela (5), reaksiyon diskini sıkıştırır (4). Atmosfer basıncı, düzenleyici supaptan (6) geçerek arka bölmeyi doldurur. İki bölme arasında basınç dengesizliği oluşurken, diyafram yer değiştirir.

Sürücü fren pedalına uyguladığı kuvveti sürdürdüğünde, reaksiyon diski (4) kendini serbest bırakırken vana gövdelerinin (8) hassas pistonla (3) orantılı şekilde hareketine neden olur. Düzenleyici supap (6) kapanarak arka bölmeye atmosfer basıncı nedeniyle hava dolmasını engeller.

Basınç farkı dengelenir. Destek sınırlanır

Sürücü fren pedalını serbest bıraktığında, geri getirme yayı (2) hassas pistonu (3) düzenleyici supaba (6) doğru iter. İki bölme arasındaki bağlantı kanalı açılır. Basınç dengesizliği ortadan kalkar. Diyaframın yayı (9) vana gövdelerini (8) bekleme konumundaki yerlerine iter.

MEKANİK ACİL FREN DESTEK SİSTEMİNİN TANITIMI

1 Kumanda çubuğu. 6 Ana piston yayı. 11 Kanca.
2 Geri getirme yayı. 7 Reaksiyon diski. 12 Vana gövdeleri.
3 Hassas piston. 8 Pul. 13 Diyafram yayı.
4 Ana piston. 9 Düzenleyici supap. 14 Mesafe.
5 Mıknatıs. 10 Anahtar.

Fren destek sistemi, uzunlukları farklı iki kumanda çubuğuyla birlikte teslim edilirler. Uzun olanı (yaklaşık 100 milimetre) soldan direksiyonlu araçlar içindir. Kısa olanı (yaklaşık 70 milimetre) sağdan direksiyonlu araçlar içindir. Destek sistemine uygun kumanda çubuğunun takılmasına dikkat edilmesi önemlidir çünkü bu işlemin geri dönüşü yoktur.

Acil Fren Destek sisteminin harekete geçmesini iki parametre sağlar.

  • fren pedalına basma hızının yüksekliği,
  • fren pedalına basma basıncının yüksekliği.

Bu iki parametre mıknatıs (5) ile ana pistonun (4) mesafesine (14) bağlıdır. Bu mesafe, sistemin harekete geçme eşiğini tanımlama olanağı veren hesaplarla saptanmıştır.

KLASİK FREN SAFHASI

Sürücü, « normal bir şekilde » fren pedalına bastığında, kumanda çubuğu (1) hassas pistonu (3) iter. O da ana pistonun (4) hareket etmesini sağlar. Pul (8), reaksiyon diskini (7) sıkıştırır. Yay (6) hafifçe sıkışır. Mesafe (14), ana pistonun (4), mıknatısa (5) değmesini sağlayacak kadar olmasa da bir miktar azalır. Atmosfer basıncı, düzenleyici
supaptan (9) geçerek arka bölmeyi doldurur.

Kanca (11) destek gövdesinden ayrılır.

Sürücü pedala basmayı sürdürürse, düzenleyici supap (9), reaksiyon diskinin (7) tetiklemesi sonucunda kapanır. Atmosfer basıncı artık arka bölmeyi etkileyemez. Destek durağan hale gelmiştir.

Sürücü fren pedalını serbest bıraktığında, geri getirme yayı (2) hassas pistonu (3) iter. Yaya (6) gelince, o da ana pistonu (4), iki bölme arasındaki bağlantı kanalını açacak olan düzenleyici supaba (9) doğru iter. Diyaframın (13) yayı vana gövdelerini (12) iter. Kanca (11) desteğin gövdesiyle temasa geçer.

Tüm bunlar klasik bir destekli fren yapma durumunu oluşturur.

ACİL FREN YAPMA AŞAMASI

Fren Destek Sisteminin harekete geçmesi

Sürücü « hızla » (veya kuvvetle) fren pedalına bastığında, kumanda çubuğu (1) hassas pistonu (3) iter. O da ana pistonun (4) hareket etmesini sağlar. Rondela (8), reaksiyon diskini (7) kuvvetle sıkıştırır. Yay (6) sıkışır. Ana piston (4), mıknatısla (5) temas haline geçer. Mesafe (14) sıfıra iner. Atmosfer basıncı, düzenleyici supaptan (9) geçerek arka bölmeyi doldurur.

Kanca (11) destek gövdesinden ayrılır. Ana piston (4), mıknatısla (5) temas haline gelir gelmez destek Acil Fren Desteği konumuna geçer.

Bakım

Sürücü fren pedalına uyguladığı kuvveti sürdürdüğünde, reaksiyon diski (7) kendini serbest bırakırken supap beyinlerinin (12) hassas pistonla (3) orantılı şekilde hareketini yaratır. Ana piston (4), mıknatısa (5) bağlı olarak hareket eder, bu durum atmosfer basıncı girişinin kapanmasını engellediği gibi düzenleyici supabın (9) açık tutulmasına olanak sağlar. Bu nedenle, arka oda dolmaya devam eder ve basınç farkı en üst seviyeye çıkar.

Fren Destek Sisteminin devreden çıkması

Sürücü, fren pedalını serbest bıraktığında, kumanda çubuğu (1), geri getirme yayının (2) etkisiyle geri gelir. Hassas piston (3) aynı şekilde geri gelir ve anahtar (10) ile kancayı (11) beraberinde sürükler. Kanca ana pistonun (4) boğazına girer.

Mıknatısın (5) manyetik alan etkisi yayın (6) kuvvetinden daha fazladır. Ana pistonu (4), mıknatıstan (5) ayırmak için, hassas piston (3) geriler ve anahtar (10) ana pistona (4) dayanak oluşturacak konuma geçer. Geri getirme yaylarının (2 ve 6) güçleri ana pistonu (4) mıknatıstan (5) ayırır. Ana piston (4) düzenleyici supabın (9) üzerine
basmaya başlar. O da iki bölme arasındaki bağlantı kanalını açar. Yay (13) vana gövdelerini (12) bekleme konumuna iter.

Kanca (11), destek sisteminin gövdesine temas ederek onu yatırır ve böylece ana piston (4) ile hassas piston (3) arasındaki bağlantı hattı açılır.

Bekleme konumuna geçme aşamasında kancanın (11) iki işlevi vardır:

  • Birincisi yayların (2 ve 6) güçlerinin anında birleşmesini sağlamak. Çünkü anahtar (10) ile ana piston (4) arasında bir boşluk vardır.
  • İkincisi, sürücünün doğrudan fren yapabilmesini sağlamak. Çünkü, kanca (11) sayesinde, hassas piston ana pistonla (4) birlikte hareket eder. Aksi halde önce bu iki piston (3 ve 4) arasındaki boşluğun (15) kapatılması gerekirdi. Bu da pedalda bir kararsızlık olduğu duygusunu verirdi.

Önemli: Kancanın (11) ana pistondaki (4) yuvasına oturma ve yuvasından çıkma sesi bazı durumlarda duyulabilecek bir gürültünün çıkmasına neden olabilir. Bu ses son derece normaldir ve hiçbir zaman bir arızaya işaret etmez.