Motor Bölümü Ders Zümresi

07.08.2020
5.237
A+
A-
Motor Bölümü Ders Zümresi

Motor Bölümü Ders Zümresi

Motor bölümü ders zümresi motorlu araçlar teknolojisi alanında işlenmesi gereken dersler ve bu derslere ait modüllerin hangileri olacağını bize göstermektedir. Ayrıca motor bölümü ders zümresi içerisinde motorlu araçlar teknolojisi alanında okutulan modüllerin ders saatlerine ait modül hesaplamasını da görebilirsiniz.

Motor bölümü ders zümresi içeriğinde ilk etapta okutulması gereken dersler yer almaktadır. Ders zümre toplantısı gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir. Sizlerde kendi okulunuza göre bu zümreyi oluşturarak düzenleyebilirsiniz.

Gündem Maddeleri

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Çevrenin eğitim ihtiyaçlarına, sektörün istihdam olanaklarına, okulun donanım, öğretmen ve diğer koşullarına, öğrencilerin ilgi, istek ve yönelimlerine göre öğrencilerin seçebileceği dalların belirlenmesi,
 3. Eğitimi verilecek dal/dallara ait çerçeve öğretim programlarının, program içeriklerinin ve yeterlik tablolarının incelenmesi,
 4. Okutulacak dalın/mesleğin gerektirdiği temel yeterlikleri belirlemek,
 5. Belirlenen yeterliklerden 10. sınıfta kazandırılan yeterlikleri çıkartarak 11 ve 12. sınıfta kazandırılacak yeterliklerin belirlenmesi,
 6. 11 ve 12. sınıfta kazandırılacak yeterliklere göre program içeriklerinden ve modüllerden yararlanılarak hangi modüllerin uygulanması gerektiğinin belirlenmesi,
 7. Tespit edilen modüllere göre öğrencinin 11 ve 12. sınıfta alacağı derslerin belirlenmesi,
 8. Belirlenen derslerin ders bilgi formlarını ve modül bilgi sayfalarını inceleyerek, modüllerin sürelerini dikkate alarak ders saatlerinin belirlenmesi,
 9. Belirlenen dersleri haftalık ders çizelgesinde 11 ve 12. sınıflar için belirlenen toplam haftalık ders saati süresini geçmeyecek şekilde, modüllerin ön koşulluk ilkesi ve okulun koşulları dikkate alınarak hangi derslerin 11. sınıfta hangi derslerin 12. sınıfta verileceğinin belirlenmesi,
 10. Okutulacak dal/dallar için belirlenen dersler ve modüllere göre tespit edilen süreler doğrultusunda öğretmenlerin yıllık ve günlük planlarının oluşturması,
 11. Staj ve işletmede beceri eğitimi faaliyetlerinin Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanması,
 12. Zümre öğretmenler kurulu toplantısında, çevrenin eğitim ihtiyaçları ve okulun koşullarından dolayı derslerde ve modüllerde yapılması gereken her türlü değişikliğin mutlaka gerekçesini belirterek ilgili Genel Müdürlüğün ilgili birimine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 13. Okullarda Zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tüm eğitim-öğretim faaliyetlerini ilgili mevzuattaki açıklamalar doğrultusunda yürütülür.
 14. Dilek ve Temenniler

Modül hesaplaması örnek aşağıdaki gibidir

Araç Teknolojisi: 10 ders saati (Teknik Lisede 11 Ders Saati)

Temel mekanik, elektrik-elektronik, akü aydınlatma ve uyarı sistemleri, motor mekaniği, marş sistemi, şarj sistemi, benzinli motorlarda yakıt ve ateşleme sistemlerinin bakım ve onarımları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, temel mekanik işlemleri yapma, motorda mekanik onarım yapma, temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapma, akü, aydınlatma ve uyarı sistemlerinin bakım ve onarımını yapma, marş sisteminin bakım onarımını yapma, şarj sisteminin bakım onarımını yapma, benzinli motorlarda yakıt ve ateşleme sistemlerinin kontrollerini yapma ve değiştirme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Temel Mekanik 40/32 Temel mekanik işlemleri yapmak
El Aletleri ve Motorlar 40/24 Motorda mekanik onarım yapmak
Sabit Motor Parçaları 40/32
Supap Sistemleri 40/32
Motor Donanımları 40/32
Piston Biyel Krank Mekanizması 40/32
Araçlarda Temel Elektrik 40/32
Araçlarda Temel Elektronik 40/24 Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak
Akü, Aydınlatma ve Uyarı Sistemleri 40/32 Akü, aydınlatma ve uyarı sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak
Marş Sistemleri 40/32 Marş sisteminin bakım onarımını yapmak
Şarj Sistemleri 40/32 Şarj sisteminin bakım onarımını yapmak
Benzinli Motorlarda Yakıt ve Ateşleme Sistemleri 40/24 Benzinli motorlarda yakıt ve ateşleme sistemlerinin kontrollerini yapmak ve değiştirmek

Modüllere göre ders saati hesaplama

 40*12=480  480/36=13,33 ders saati
(32+24+32+32+32+32+32+24+32+32+32+24)=360 360/36=10      ders saati
Motor Bölümü Ders Zümresi İndir