Motor Yağlama Sistemi

21.01.2020
11.006
A+
A-
Motor Yağlama Sistemi

Bir motor çoğu yüksek sıcaklık koşulları altında yüksek devirde dönen bir çok parçadan oluşur. Bu parçalar yağlanmazsa sürtünmeden dolayı ısı açığa çıkarak aşınma veya sarmaya neden olur. Yağlama sistemi düzgün motor çalışması için zorunludur.

Yağlama Sistemi Elemanları

Yağlama sistemi esas olarak motor yağını muhafaza etmek için bir yağ karterinden,

Yağı basınçlı olarak motorun çeşitli parçalarına gönderen bir yağ pompasından,

Yağdan kaynaklanan yabancı maddeleri temizlemek için bir yağ filtresinden,

Bir yağ soğutucusundan oluşur.

Yağlama Sistemi

Yağlama sistemi parça yüzeylerinden bir yağ filmi oluşturarak bu suretle sürtünme ve aşınmayı en aza indirmek üzere motorun her bir parçasına motor yağı gönderir. Bu şekilde yağlanmış parçalar en uygun motor performansı sağlamak için pürüzsüz bir şekilde döner veya kayarlar.

Yağlama Sisteminin Çalışması

Dört zamanlı motorlar genellikle basınçlı tip yağlama sistemi kullanırlar. Bu tip bir sistemde yağ karterinden toplanan motor yağı önce yağ süzgecinden filtre edildikten sonra yağ pompasına gönderilir. Yağ pompası ile basılan yağ, yağ filtresi ile de filtre edilir ve silindir bloğunun ana yağ kanalından krank milinin her bir krank ana muylu ve kol muylusuna gönderilir. Yağ piston ve silindirleri yağlamak üzere püskürtülür. Aynı zaman da yağ, supapları yağlamak üzere supap muhafazasına da gönderilir. Yağ daha sonra yağ karterine geri döner.

Yağ Pompası

Motorlarda çeşitli yağ pompaları kullanılır. Bunlardan öne çıkanlar;

1.Dişli tip yağ pompası

dişli tip yağ pompası

2.Paletli tip yağ pompası

3.Trokoid (Rotorlu) tip yağ pompası

rotorlu tip yağ pompasi

Yağ pompalamak için genellikle trokoid (rotorlu) tip pompa kullanılır. Yağ basıncı sağlama yöntemini kısaca açıklayacak olursak. Tahrik eden ve edilen rotorlar birbirine bağlanmış olarak dönerler. Tahrik rotoru hafifçe eksantirik olduğundan döndüklerinde iki rotor arasında bir boşluk oluşur, yağ basınçlı olarak bu boşluktan basılır.

Yağ pompasında maksimum yağ basıncını ayarlayan bir tahliye valfi vardır. Aşağıdaki şekilde görülen yağ boşaltma tahliye valfi; yağ basıncı 3 ile 6 kg/cm2 arasında belirlenen bir değer ulaştığında maksimum yağ basıncını ayarlamak üzere emniyet valfini açar.

yağ boşaltma tahliye valfi

Yağ Filtresi

Yağ filtresi motordan toz ve karbon gibi yabancı maddeleri temizler. Filtre çekwalfi, filtre elemanı ve by-pas valfinden oluşur. Yağ pompasından gelen yağ çekwalfi açmak üzere iterek filtre elemanının dış çevresine girer. Yağ elemandan filtrenin merkezine doğru geçtiğinde yabancı maddeler yağdan filtre edilir ve sonra yağ motorun her bir parçasına gönderilir. Filtre elemanı tıkanırsa filtrenin dış çevresindeki yağ basıncı merkez dekinden daha yüksek olur.

Basınç farkı 1 kg/cm2 civarında olduğunda yağın filtre elemanından geçmeksizin direkt olarak motora akmasını sağlamak üzere bir by pass valfini açar ve bu şekilde yetersiz yağlama önlenir.

Yağ Soğutucusu

Motor yağı yüksek sıcaklıklarda daha çabuk bozulur. Bu sebeple yağ sıcaklığı 125 0C değerinin altında tutulmalıdır. Yağ ısınma eğiliminde olduğundan yağ sıcaklığını düşürmek için yağ soğutucusu kullanılmıştır.

motor yağ soğutucusu

Yağ Tüketimi

Hiç yağ kaçağı olmasa bile araç kullanıldıkça yağın miktarı giderek azalacaktır. Çünkü yağın bir miktarı yanma odasında yakılır.  Yağ başka üç noktada daha kaybedilir.

Silindir ile piston arasında, Süpap gaydı burcu ile supap gövdesi arasında ve karter emisyon kontrol sisteminde.

Yağlama Sistemi Motor Arıza Kodları

Yağlama sisteminde aşağıda yer alan motor arıza kodları ile karşılaşabilirsiniz. Bu konu ile ilgili detay bilgi almak için arızalar üzerini tıklayarak motor arıza kodlarını inceleyiniz.

P0195 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Arızası
P0196 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Aralığı / Performansı
P0197 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Düşük
P0198 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Yüksek
P0199 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Aralıklı