Motorda Zaman Ayarı Yapma İşlemleri

22.01.2022
3.787
A+
A-
Motorda Zaman Ayarı Yapma İşlemleri

Motorda Zaman Ayarı İş ve İşlemleri

A- ARAÇ VE GEREÇLER

1- Motor         2- El aletleri ve takımlar                     3- Mikrometre             4- Komparatör

Kazanım: Motorda zaman ayarı yapma kontrolünü ve değişimini yapar.

Dosyayı indirmek için tıklayın

B- İŞLEM BASAMAKLARI

İlginizi Çekebilir

Kumpas Nasıl Okunur

Mikrometre Okuma

Komparatör ile Ölçme

1- İlk olarak aracın motorunu sehpaya al. Bunun için aracın yağını ve suyunu boşalt. Motorun soğumasını bekle. Motor sıcakken yapılacak işlemler hem ciltte yanıklara sebep olur, hem de motor parçalarının eğilmesine, çatlamasına ve kırılmasına sebep olur.

2- Motorun soğuma işlemi bittikten sonra, aracı lifte al.

Lifte almadan önce mutlaka liftte belirtilen kullanım talimatlarını oku. Aracı lifte uygun şekilde getir. Lift merkezi ile aracın merkezini hizala. Doğru hizalama yapılmaması aracın devrilmesine sebep olabilir.

3- Lift ayaklarını aracın şase karoserine ya da marşpiyel kısmına oturacak şekilde ayarla. Lift destekleri aynı olacak şekilde ayarla. Destekler aynı seviyede olmaz ise araç devrilebilir.

4- Diğer üç ayağı da şekildeki konuma göre ayarla.

5- Lift anahtarını ve butonunu kaldırma işlemine uygun pozisyona getir.

Aracı yüklü kaldırma. Liftin taşıma kapasitesine göre araç kaldır. Kaldırılmış aracı hareket ettirme. Aracın sökülmesi ve takılmasında ağırlık merkezi değişeceğinden dikkatli ol devrilebilir. Aracı kapıları açık bir şekilde kaldırma.

6- Yağ tapasının yerini tespit et.

7- Yağ tapasını yıldız anahtar kullanarak sök.

Uygun pozisyonda ve doğru anahtar kullanılmaması iş kazalarını beraberinde getirir.

8- Yağ tapasını sökerken mutlaka altında yağ tankı olmasına dikkat et.

9- Yağ tapasını gevşettikten sonra dikkatlice sök. Aniden yağ çıkışı meydana geleceği için yağı kontrollü bir şekilde tanka boşalt. Yağ sızıp boşalana kadar bekle. Yağın boşaldığından emin olduktan sonra tapayı tekrar yerine tak.

10- Motor suyunu boşalt. Bunun için radyatör üzerinde motor suyu boşaltma tapasının yerini tespit et. Motor suyu sıcakken boşaltılmaz. Cilde zarar verebilir. Sökülen parçanın eğilmesine sebep olur.

11- Motor suyunun boşaltılmasını kontrollü bir şekilde uygun bir kaba yap.

12- Motoru sehpaya alıp bağlantılarını yaparak, şekilde görüldüğü gibi uygun pozisyonda sabitle. Caraskal kullanımında yükün altında durma ve yükü dengeli taşı. Kullanılan halatın emniyet katsayısına uygun yük taşı. Yıpranmış halat kullanma. Bu işlemlere dikkat etmezsen yük düşüp yaralanmaya neden olabilir. Caraskal kanca mandalının kapalı olmasına dikkat et. Kancanın mandalı arızalı ise kancayı değiştir. Bu işlemlere dikkat etmezsen yük düşüp yaralanmaya neden olabilir.

13- Motor tesisat kablolarını, ateşleme sistemini, marş motorunu, emme ve egzoz manifoldlarını üzerinden al. Bunların sökülmesi ayrıntılı anlatıldığından burada değinilmeyecek.

İşe başlamadan önce KKD’nı kullan. Kullandığın aletlerin arızalı olmamasına dikkat et.

Alternatörün Sökülmesi

14- Alternatör kayışı gergi rulmanını cırcır, kısa kol ve lokma kullanarak gevşet.

Motor çalışır durumdayken kayış kasnak mekanizmasına müdahale etme. Kayış kasnak mekanizması dönerken müdahale yaralanmalara sebep olabilir.

15- Alternatör kayışını dikkatlice yerinden al.

16- Eksantrik muhafaza kapağının vidalarını allen anahtar kullanarak sök. Eksantrik muhafaza kapağını yerinden al.

Motoru Senteye Getirme

17- Motoru senteye getirerek eksantrik mili kitleme aparatıyla sabitle. Krank mili kasnağını şekildeki gibi çevir.

T kolunun kullanımına dikkat et. Motor döndürürken lokma yerinden fırlayabilir. Doğru şekilde kullanılmaması iş kazlarını beraberinde getirir.

18- Diğer yandan eksantrik dişlilerini gözleyerek işaretlerin uygun yerle çakıştığından emin ol.

19- Eksantrik mili arka kapaklarını cırcır, kısa kol ve lokma kullanarak sök.

Cırcırın sesini duyduktan sonra sıkma işlemi yapma. Cıvata, somun ya da cıvata yuvasının dişleri zarar görebilir.

20- Triger kayışı gergi rulmanını allen anahtar ve açık ağızı beraber kullanarak doğru pozisyonda gevşet.

Bu işlemi yaparken biri sabit tutulurken diğeri çevirerek gevşetilir.

21- Rulman gevşedikten sonra triger kayışını yerinden al.

Kayış kasnak mekanizması dönerken müdahale yaralanmalara sebep olabilir.

22-  Direksiyon pompası ve su pompası kayışının koruma muhafazasının vidalarını cırcır ve lokma yardımı ile sök.

Cırcırın sesini duyduktan sonra sıkma işlemi yapma. Cıvata, somun ya da cıvata yuvasının dişleri zarar görebilir.

23- Direksiyon pompası ve su pompası kayış gergisini açık ağız anahtar ve lokma kullanarak gevşet.

Bu işlemi yaparken biri sabit tutulurken diğeri çevirerek gevşetilir.

24- Direksiyon pompası ve su pompası kayışını yerinden al.

Kayışı alırken elin sıkışmasına dikkat et.

25- Eksantrik dişlilerini cıvatalarını cırcır ve lokma kullanarak sök. Eksantrik dişlilerini motorun üzerinden al.

26- Triger kayışı gergi rulmanlarını sök. İlk rulmanı şekilde görüldüğü gibi sök.

Cırcırın sesini duyduktan sonra sıkma işlemi yapma. Cıvata, somun ya da cıvata yuvasının dişleri zarar görebilir.

Diğer gergi rulmanının cıvatasını uygun lokma ile gevşet.

27- Triger kayışı arka koruma muhafazasının vidalarını cırcır, lokma kullanarak sök ve muhafazayı yerinden al.

28- Direksiyon pompası bağlantı vidalarını uygun anahtar kullanarak sök.

29- Direksiyon pompası gerdirme ayağını cırcır, kısa kol ve lokma kullanarak cıvatalarını sök, pompayı yerinden al.

Kolay ulaşım için uzatma kolu kullan. Uzatma kolu yeterli olmazsa çarpma sonucu yaralanmalar olabilir.

30- Alternatörün elektrik bağlantılarını sök.

Akü sökülmeden bu işlem yapılmaz.

Sökülen kabloların motora teması kısa devre olmasına sebep olabilir. Alternatör cıvatalarını sök.

31- Devir daim su pompasının cıvatalarını cırcır, kısa kol ve lokma kullanarak sök.

Cırcırın sesini duyduktan sonra sıkma işlemi yapma. Cıvata, somun ya da cıvata yuvasının dişleri zarar görebilir.

32- Termostatın cıvatalarını cırcır, kısa kol ve lokma kullanarak gevşet, yerinden al.

Uygun anahtar ve doğru şekilde kullanılmaması iş kazlarını beraberinde getirir.

33- Külbütör kapaklarının cıvatalarını cırcır ve lokma kullanarak sök.

34- Külbütör kapak contasıyla birlikte şekilde görüldüğü gibi ayır.

Kapaklar söküldükten sonra içinde bulunan eksantrik millerini ayır.

Zaman ayar mekanizmasının parçalarının kontrollerini yap.

35- Külbütör mekanizmasından eksantrik millerini çıkardıktan sonra kontrollerini yap.

Kontrollere başlamadan önce ölçü aletlerinin sağlam olup olamadığını kontrol et.

36- Eksantrik milini hafif yağlı bir bez ile temizle.

37- Eksantrik milinin gözle kontrolünü yap. Yüzeyinde aşıntı, karıncalanma ve çatlaklık var mı kontrol et. Var ise yenisi ile değiştir.

38- Kam mili muylu yataklarının aşıntısının kontrollerini mikrometre yardımı ile yap. Yandaki şekilde görüldüğü gibi A-A ve B-B noktalarından ölçü al.

39- B-B noktasından ölçü al. A-A noktasından da ölçü al. Muylu aşıntısı standart ölçü ile ölçülen en küçük ölçü arasındaki fark şeklinde hesaplanır. Çıkan değer araç katalog değerinden büyük ise yenisi ile değiştirilir.

40- Kam aşıntısını tespit etmek için mikrometre ile ölçü al ve katalog değeri ile karşılaştır. Fazla ise yenisi ile değiştir.

Komparatör İle Ölçme

41- Kam mili salgı ve eksenel gezinti kontrolünü komparatör yardımı ile yap.

İlk olarak kam milini V yatağına yerleştir.

Şekilde görüldüğü gibi ilk olarak kompratör ayağını muyluya temas ettir. Saati de sıfıra ayarla. Kam milini yatakta döndürerek kompratör saatinde ibreyi izle. Çıkan değer katalog değerinden yüksek ise yeni kam mili ile değiştir.

42- Eksenel gezinti kontrolünü yap. Komparatör ayağını kam milinin uç tarafındaki yüzeyine şekilde görüldüğü gibi temas ettir. Saati bu arada sıfırla. Kam milini yatakta döndürerek kompratör saatinde ibreyi izle. Çıkan değer katalog değerinden yüksek ise yeni kam mili ile değiştir.

43- Kam mili yağ kanalında tıkanıklık var mı kontrol et. Var ise hava ile temizle.

Basınçlı hava kullanırken dikkatli ol. Vücuda teması zarar verebilir.

44- Eksantrik dişlerinde aşıntı, ezilme, çatlaklık ve kırılma var mı kontrol et. Zaman ayar dişlilerinin aşıntı kontrolünü komparatörle yap.

45- Komparatör ayağını dişlinin yüzeyine şekilde görüldüğü gibi temas ettir. Saati bu arada sıfırla. Eksantrik dişliyi döndürerek kompratör saatinde ibreyi izle. Çıkan değer katalog değerinden yüksek ise yeni eksantrik dişi ile değiştir.

46- Triger kayışının dişlerinin kontrolünü yap. Aşıntı, çatlaklık var ise yenisi ile değiştir. Triger kayışının kasnak temas yüzeyini kontrol et. Aşıntı, çatlaklık var ise yenisi ile değiştir.

47- Triger kayışı gergi rulmanının dişlilerini kontrol et. Aşıntı, çatlaklık var ise yenisi ile değiştir. Kontroller bitirdikten sonra sökmenin tersini uygulayarak İSG‟ne göre montajını yap.

48- Sehpadan motoru al ve araca montajını yap. Yapılan bağlantıları kontrol et.

Aldığın takımları bez ile temizle yerlerine koy.

49- Motor yağını ve suyunu motora koy. Aracı çalıştır ve gösterge tablasına bakarak, yağ lambasını ve hararet göstergesini gözlemle. Yağ lambasının sönmesi gerekir. Sönmez ise yeterli yağ olmadığını gösterir. Hararet göstergesinde de su sıcaklığını gözle ve araç kataloğuna bakarak karşılaştır.

Youtube kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Dosyayı sağ alt tam ekran tuşuna basarak indirme işlemi yapabilirsiniz.