P0195 Arıza Kodu

21.01.2020
3.457
A+
A-
P0195 Arıza Kodu

P0195 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Arızası OBD-II Sorun Kodu olarak bilinir.

Teknik Açıklama

Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Arızası

Bu ne anlama geliyor?

Bu diyagnostik hata kodu (DTC) genel bir motor arıza kodudur, yani motor yağı sıcaklık sensörü OBD-II donanımlı araçlar için geçerlidir. Genel olmasına rağmen, kesin onarım adımları marka / modele bağlı olarak değişebilir. Motor yağı sıcaklık (EOT) sensörü, elektronik kontrol ünitesi (ECU) tarafından yakıt kalitesini, enjeksiyon zamanlamasını ve buji çalışmasını hesaplamak için kullanılan bir sinyal üretir. Motor yağı sıcaklık sensör (EOT) sinyali, teşhis amaçlı emme havası sıcaklık (IAT) sensörü ve motor soğutma suyu sıcaklığı (ECT) sensörü gibi diğer sıcaklık sensörleriyle de karşılaştırılır. Motor yağı sıcaklık (EOT) sensörleri genellikle dizel motorlarda bulunur.

Motor yağı sıcaklık (EOT) sensörleri, elektronik kontrol ünitesi (ECU)’den bir referans voltajı (genellikle 5 volt) alır. Daha sonra elektronik kontrol ünitesi (ECU)ye bir dönüş voltajı sinyali göndermek için iç dirençlerini motor yağı sıcaklığına göre değiştirirler. Motor yağı sıcaklık (EOT) sensörleri bir tür negatif sıcaklık katsayısı (NTC) termistörüdür. Bu, sensörün dahili direncinin yağ sıcaklığı ile ters orantılı olduğu anlamına gelir. Motor yağı sıcaklığı yükseldiğinde, Motor yağı sıcaklık (EOT) sensörü sinyal voltajı düşer veya yükselir. elektronik kontrol ünitesi (ECU) motor yağı sıcaklık sensörü devresinde bir arıza tespit ettiğinde P0195 kodu belirir.

Bu kodla alakalı diğer motor yağı sıcaklık sensörü sorun kodları aşağıdaki kodlar da olabilir.;

P0196 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Aralığı / Performansı
P0197 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Düşük
P0198 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Yüksek
P0199 Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Aralıklı

Araçtaki Belirtileri

Bu kod dikkat edilmesi gereken bir arıza kodudur. Bazı durumlarda, soğutucu sıcaklık kodlarıyla birlikte ayarlanan bu kodlar, motorun aşırı ısınma durumunu gösterebilir. Bu kod arızasına mümkün olan en kısa sürede bakmak motor için iyi olacaktır. P0195 motor kodunun belirtisi gösterge panelinde Motor ikaz lambasını yakması şeklindedir.

Nedenleri

Bu P0195 arıza kodunun olası nedenleri şunlardır:

  • Hatalı motor yağı sıcaklık sensörü
  • Motor soğutma sistemi sorunları
  • Kablolama sorunları
  • Arızalı elektronik kontrol ünitesi (ECU)

Muhtemel Çözümler

Motor yağı sıcaklık sensörünü ve ilgili kablolarını görsel olarak inceleyerek başlayın. Gevşek bağlantılar, hasarlı kablolar, vb. Olup olmadığına bakın. Hasar bulunursa, gerekirse onarın, arıza kodunu test cihazınız ile silin ve geri gelip gelmediğine yeniden bakın. Hiçbir şey bulunmazsa, sistemin adım adım teşhisine adım adım ilerlemeniz gerekecektir.

Motor yağı sıcaklık sensörü

Bu kodun test edilmesi araçlar arasında değişiklik gösterdiğinden, aşağıdaki genel bir prosedürdür. Sistemi doğru bir şekilde test etmek için, üreticinin diyagnostik akış şemasına başvurmak istersiniz.

Soğutma sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin

Motorun uygun çalışma sıcaklığına ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Motor tasarlandığı gibi aşırı ısınırsa veya ısınmazsa, başka bir testten önce çözülmesi gereken soğutma sisteminde bir sorun vardır. Motor yağı sıcaklık sensörü ile birlikte soğutma sistemini test cihazınız ile kontrol edin.

Bazı ön devre testleri yapın

Motor yağı sıcaklık sensörü veri parametresini izlemek için bir motor test cihazı kullanın. Motor yağı sıcaklık (EOT) sensörünü ayırın; test cihazı ile ölçümlenen değer çok düşük bir değere düşmelidir. Ardından, motor yağı sıcaklık sensörü uçlarına bir ara kablo bağlayın. Test cihazı çok yüksek bir sıcaklık gösteriyorsa, bağlantılar sağlamdır ve ECU girişi tanıyabilir. Bu, sorunun en çok bir devre veya ECU sorunu değil sensör gibi olduğu anlamına gelir.

Sensörü test edin

Motor yağı sıcaklık sensörü söketini ayırın. Ardından, ohm olarak ayarlanmış bir dijital multimetre kullanarak iki sensör terminali arasındaki direnci ölçün. Motoru çalıştırın ve sayaç değerini izleyin; motor ısındıkça değerler düzgün bir şekilde azalmalıdır (motorun çalışma sıcaklığına ulaştığından emin olmak için ön paneldeki motor sıcaklık göstergesini kontrol edin). Motor sıcaklığı artar ancak motor yağı sıcaklık sensörü (EOT) direnci azalmazsa, sensör arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.

Not: Çoğu imalatçı, teşhis işlemine yardımcı olmak için servis bilgisinde direnç / sıcaklık şemalarına sahiptir. Eksik bilgilerinizi imalatçılardan temin edebilirsiniz.

Devreyi kontrol edin

Bu kontrolü iki adım da yapacaksınız.

1-Devrenin referans voltaj tarafını kontrol edin: Kontak açıkken, motor yağı sıcaklık sensörü sensör terminalinden birinde elektronik kontrol ünitesi (ECU)’den 5 voltluk bir referans olup olmadığını kontrol etmek için volt olarak ayarlanmış bir dijital multimetre kullanın. Herhangi bir referans sinyali yoksa, motor yağı sıcaklık sensörü (EOT) üzerindeki referans voltaj pimi ile ECU üzerindeki referans voltaj pimi arasına ayarlanan ölçüm cihazını ohm (kontak kapalı iken) bağlayın. Ölçüm cihazı limitleri (OL) okursa, ECU ile sensör arasında yerleştirilmesi ve onarılması gereken bir açık devre vardır. Sayaç sayısal bir değer okursa, süreklilik vardır. Bu noktaya kadar her şey yolunda giderse, referans voltaj terminalinde ECU’den 5 volt çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istersiniz. ECU’den 5 voltluk bir referans yoksa, ECU muhtemelen arızalıdır.

2-Devrenin şasi sinyali tarafını kontrol edin: Motor yağı sıcaklık (EOT) sensöründeki toprak terminali ile ECU üzerindeki toprak terminali arasına ayarlanan ölçüm cihazını ohm (kontak kapalı iken) bağlayın. Ölçüm cihazı limitleri (OL) okursa, ECU ile sensör arasında yerleştirilmesi ve onarılması gereken bir açık devre vardır. Sayaç sayısal bir değer okursa, süreklilik vardır. Son olarak, bir metre ucunu ECU toprak terminaline ve diğerini araç şasisine takarak ECU’nin iyi bir toprağa sahip olup olmadığını kontrol edin. Bir kez daha, ölçüm cihazı limitleri (OL) okursa, ECU ile toprak arasında bulunması ve onarılması gereken açık bir devre vardır.