Şasi ve Karoseri Bitirme Tezi

15.09.2020
2.137
A+
A-
Şasi ve Karoseri Bitirme Tezi

Bu yayınlarımızın tüm mühendislik fakülteleri ve teknik öğretmenler için yararlı olacağını düşünüyorum. Aşağıda yer alan konulara ait bitirme tezlerini sitemiz motor dersinden indirebilirsiniz. Bu tezler ile ilgili olarak çalışma yapan değerli öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Umarım bu tezler bir çok bitirme tez yazımı için kaynak teşkil eder.

Ayrıca bu tezler otomotiv dalında okuyan öğrencilerimiz için de yararlı kaynaklardan bir tanesi olacaktır. Megep modülleri ile birlikte bilgiyi daha fazla harmanlayacaksınız.

Aşağıdaki tezler de giriş bölümleri yer alacağı gibi bu giriş bölümünden sonra tezi indirme linkinden bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Şimdiden sizlere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Aşağıda yer alan araç şasi ve karoserisi tezimizi linkinden indirebilirsiniz. 

 

Tez No: 6

Konu: Şasi ve Karoseri Bitirme Tezi

Giriş

Taşıt gövdesi yapısal analizinde, işletme şartlarından doğan kuvvetlere karşı dayanıklılık temel hedeflerden biridir. Hedef, ağırlık açısından uygun, yeteri kadar mukavim bir yapı (hafif yapı) elde etmek, malzeme ve enerji tasarrufu sağlamaktır. Karoserinin karmaşık yapısı gereği, işletme şartlarından doğan zorlanma sonucu oluşacak gerilmelerin hangi yoğunlukta ve hangi şiddette olacağının kestirilmesi büyük zorluk arzeder. Gerilme yığılmalarının olduğu bölgeler kritik bölgelerdir. Bu bölgelerdeki kesitlerin doğru tasarımı için gerilmelerin şiddetleri bilinmek zorundadır. Deformasyonların ve gerilme yığılmalarının tespitinde gövdenin sonlu eleman yöntemiyle modellenerek bilgisayar ortamında analizi modern tasarım tekniklerinin başında gelmektedir.

Bu çalışmada, yerli üretim bir çift katlı otobüs gövdesi, IDEAS programı yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmiş, işletme şartlarından doğan zorlamaların etkisi altında gövde elemanları üzerinde oluşan gerilmeler hesaplanmıştır. Oluşturulan üç boyutlu modelin düğüm noktası sayısı 659, serbestlik derecesi ise 3954 dür. Modelin oluşturulmasında 1258 adet kiriş eleman kullanılmıştır. Gövdenin kendi kendini taşıma özelliği olması, yani şasisiz üretilmiş olması nedeniyle, kritik bölgeler olarak düşünülen ön ve arka aksların kafes yapıya bağlandığı yerlerdeki gerilmelerin analizi ve söz konusu kesitlerin optimizasyonu başta olmak üzere, tüm kesitlerin gerilme değerleri bakımından incelenmesi çalışmanın ağırlıklı bölümünü oluşturmaktadır.

Çalışmada üç boyutlu FEM model ilk olarak kendi ağırlığından kaynaklanan kuvvetlere maruz bırakılmıştır. İkinci olarak çıplak modele darbe ve burulma kuvvetleri uygulanmış ve son olarak ta çift katlı otobüsün kendi ağırlığı da dahil olmak üzere fren, viraj, darbe kuvvetlerine maruz bırakılmıştır. Bunların sonucunda modelin gerilme analizleri yapılarak oluşan maksimum gerilmelerin yerleri tespit edilmiştir. Oluşan bu maksimum gerilmelerin sınır değerleri aşıp aşmadığı kontrol edilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

TEZİ İNDİR