Supap Zaman Ayar Diyagramı

10.03.2020
8.319
A+
A-
Supap Zaman Ayar Diyagramı

Örnek bir motora ait verilen supap zaman diyagramının incelenmesi

supap ayar diyagramı

a- Emme supabının açılmaya başlaması, pistonun Ü.Ö.N.’ye gelmesinden 27° önce başlar. Bu değer krank milinin dönüş açısı cinsindendir. Buna “Emme Açılma Avansı”(Em.A.A.) denir.

b- Emme supabı pistonun A.Ö.N.’yi 65° geçmesinden sonra kapanır. Bu olaya, “Emme Kapanma Gecikmesi” (Em.K.G) denir. Bu avans ve gecikme işlemlerinin temel amacı, silindir içerisine girecek taze hava – yakıt, miktarını arttırabilmektir.

c- Egzoz supabının açılmaya başlaması, pistonun A.Ö.N.’ye gelmesinden 65° önce başlar. Bu olaya, “Egsoz Açılma
Avansı” (Eg.A.A.) denir.

d- Egzoz supabının kapanması, pistonun Ü.Ö.N.’yi 27° geçmesinden sonra olur. Bu olaya da, “Egzoz Kapanma
Gecikmesi” (Eg.K.G.) denir.

Egzoz supabının önce açılması ve sonra kapanmasının temel amacı, silindir içerisinde bulunan yanmış atık gazların daha çoğunu dışarıya atabilmektir.

Supap Bindirmesi 

Diyagram incelendiğinde, egzoz supabı daha kapanmadan emme supabının açılmaya bağladığı kolaylıkla görülür. Dolayısıyla her iki supap, birlikte belli bir süre açık kalırlar ki; bu olaya “Supap Bindirmesi” denir.

Örnek motorda supap bindirmesi; a – d noktaları arasındaki açı kadardır. Bu açı ise; 27°+ 27° = 54° Bir başka deyişle bu motorun supap bindirmesi 54° dir.

Supap bindirmesinin temel amacı, silindirin daha çok temizlenmesine katkı sağlamak ve piston Ü.Ö.N.’ye geldiğinde emme supabının daha çok açılmasını sağlayabilmektir. Böylelikle emme supabının açılması için geçecek sürede içeriye taze karışım alınabilecektir.

Supap zaman ayarı bozuk ise aşağıdaki durum ile karşılaşılır.