Wankel Motorlar Bitirme Tezi

28.07.2020
1.767
A+
A-
Wankel Motorlar Bitirme Tezi

Bu yayınlarımızın tüm mühendislik fakülteleri ve teknik öğretmenler için yararlı olacağını düşünüyorum. Aşağıda yer alan konulara ait bitirme tezlerini sitemiz motor dersinden indirebilirsiniz. Bu tezler ile ilgili olarak çalışma yapan değerli öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Umarım bu tezler bir çok bitirme tez yazımı için kaynak teşkil eder.

Ayrıca bu tezler otomotiv dalında okuyan öğrencilerimiz için de yararlı kaynaklardan bir tanesi olacaktır. Megep modülleri ile birlikte bilgiyi daha fazla harmanlayacaksınız.

Aşağıdaki tezler de giriş bölümleri yer alacağı gibi bu giriş bölümünden sonra tezi indirme linkinden bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Şimdiden sizlere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Aşağıda yer alan Wankel motorlar tezimizi verilen linkten indirebilirsiniz. 

wankel motorlar bitirme tezi

Tez No:

Konu: Wankel Motorlar

1.GİRİŞ

Dünya motor sanayisine yepyeni bir çalışma prensibi ve imalat tekniği getiren 4 zamanlı döner pistonlu motora “Rotory Combustion Engine” denilmekte olup, (RC engine) Rotory motor ismi ile tanınmaktadır.

1950 senesi sonları ile 1960 senesi başı arasında motor  sanayisinde içten  yanmalı motorlar  arasında büyük önem  kazanan döner pistonlu  motorların geliştirilmesinde  NSU   motoren  werke A.G.  ve Wankel-NSU  Curtiss-Wright  Corporation şirketleri   büyük  rol  oynamıştır.

İçten yanmalı döner pistonlu motorlar yeni bir çalışma sistemine sahip olduğundan birçok sanayi teşekkülleri tarafından pratik olmayacağı, çeşitli arızalar meydana getireceği, ekonomik olmayacağı kanısı ile karşılanmıştır. Fakat aynı seneler içinde Japonya’da ve Almanya’da yapılan geliştirmeler sonucunda problemler ortadan kaldırılmış ve bugünkü modern yapısı ve çalışma prensibi ile otomotiv sanayinde yerini bulmuştur.

Amerika’da ise motorlu vasıtaların hava kirlenmesini önlemek maksadı ile az kurşunlu veya kurşunsuz yakıt kullanılması ve ufak vasıta tipine olan ilginin artması sonucu döner pistonlu motorlar imalini hızlandırmıştır.

Hava kirlenmesinde  (Wankel)  döner pistonlu motorların egzoz emisyonu sonucu nitrojen  oksit  miktarının  az  olması  sebebi  ile bu  motorlar  geliştirilmiş,  aynı  zamanda çeşitli   kompresyon  çeşitlerinde  imal  edilerek alçak ve  yüksek oktanlı  benzinle  kullanılacak  tipleri  otomotiv sanayisinde kullanılmaya  başlanmıştır. Aynı zamanda döner  pistonlu  motorlar bugüne kadar  kullanmakta olduğumuz ve tanıdığımız  pistonlu  motorlara  nazaran çalışma prensibine ve  imalat  tekniği   bakımından çok farklılık  yaratmaktadır.

Motor ve araç teknolojisi açısından alternatif olarak seçilen yakıtın içten yanmalı motorlarda kullanımı, depolanması, doğal dengenin korunması ve fosil yakıt türleri ile yarışabilir karakteristiğe sahip olması gerekir. Hidrojenin birçok yönüyle ekolojik açıdan avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkincil bir enerji kaynağı durumunda olan hidrojenin değişik ve yenilenebilir birincil enerji kaynakları ile elde edilebilir olması, bu yakıt türünü geleceğin en önemli enerji taşıyıcısı durumuna ulaşacağı bilinmelidir.

Hidrojenin en yararlı olarak kullanılmasını sağlayacak motorlarda geleceğin motorları olarak görülen Wankel motorları olabileceği düşünülmektedir. Wankel motoru ele alındığında, hidrojen ve Wankel’in birbirine çok uygun olduğu görülmektedir.

TEZİ İNDİR