Elektrohidrolik Uygulamaları

07.06.2020
11.861
A+
A-
Elektrohidrolik Uygulamaları

Elektrik Nedir?

Atom yapısında ELEKTRON, PROTON ve NÖTRON bulunmaktadır. Elektronlar serbest yörüngede gezen negatif (-) yüklü parçacıklardır. Proton ise merkezde yer alan pozitif (+) yüklü parçacıklardır, sabit konumludur. Nötronlar ise yüksüz ve merkezde yer alan hareketsiz parçacıklardır. Yapıda hareketli yapıda bulunan elektronlar atomun tipini belirler. Eğer elektronlar protonlara göre fazla ise atom NEGATİF, Elektronlar Protonlardan az ise POZİTİF, Elektronlar Protonlara eşit ise atom NÖTR yapısındadır. İşte burada iki atom yakınlaştırıldığında birinin yükü diğerine göre zıt yönlü ise Negatiften Pozitife geçiş olacaktır, bu olaya elektrik akımı denilebilir.

Elektrohidrolik Nedir ?

Hidrolik aktüatörün belirli koşullar altında istenen biçimde çalışmasını sağlamak için kumanda birimleri kullanılır. Kumanda işaretleri mekanik, pnömatik, hidrolik ya da elektriksel olarak üretilebilir. Bu işaretler yön denetim valflerini tetikleyerek ya da uyararak silindirler veya döner iş elemanlarının belirli yönlerde hareket etmesini sağlar. Kumanda işaretlerinin elektriksel olarak  üretildiği sistemler elektrohidrolik kumanda sistemleri olarak tanımlanır.

Enerji İletim Şekilleri

  1. Mekanik
  2. Hidrolik
  3. Pnömatik
  4. Elektrik

Elektrohidrolik Devre Uygulama Soruları ve Cevaplar

Soru-1) Bir silindiri kontrol etmek için butona bastığımızda silindir ileri doğru hareket edecek, elimizi butondan çektiğimizde silindir geri hareket edecektir.Butona basılı tuttuğumuz sürece silindir konumunu koruyacaktır.

  1. Nasıl bir silindir kullanılmalı ?
  2. Çift etkili silindir tercih edilmeli

  1. Nasıl bir yönlendirme valfi seçilmeli?
  2. 4/2 tek bobin yay geri dönüşlü

Elektrik Devresi

Soru-2) Bir silindiri kontrol etmek için iki adet buton kullanılacaktır. Birinci butona basıldığında ileri hareketi yapacak ve ileride kalacak,  ikinci butona basıldığında silindir geri hareketi yapacaktır. Gerekli devreyi tasarlayınız.(Bellek işlevi)

Elektrik Devresi

Soru-3) Sistemde 1. ve 2. butona aynı anda basıldığında silindir ileri hareket edecek butonlardan herhangi biri bırakıldığında piston geri hareket edecek (VE Mantığı)

Herhangi bir kaza ihtimaline karşı silindir ancak iki butona aynı anda basıldığında ileri hareketi yapacak butonlardan herhangi biri bırakıldığında silindir geri dönecektir.)

Elektrik Devresi

Soru-4) Hidrolik sistemde 1. ve 2. butonlardan herhangi birine basıldığında piston ileri  hareket edecek,butondan elimizi çektiğimizde piston geri hareket edecek.  (Veya Mantığı)

Elektrik Devresi

Soru-5) Start butonuna bastığımızda  piston ileri hareket edecek ve ileride kalacak elimizi butondan çeksek dahi silindir geri hareket etmeyecek. Ancak stop butonuna bastığımızda silindir geri gelecek. (Mühürleme)

Elektrik Devresi

Soru-6) Bir silindiri çift bobinli bir valfle kontrol etmek için iki adet buton kullanılacaktır. Birinci butona basıldığında ileri hareketi yapacak diğerine basıldığında geri hareketi yapacaktır. Silindir baştaki ve sondaki konumunun dışında ortada istenilen yerde durdurabilecektir.

Elektrik Devresi

Soru-7) Bir hidrolik silindirin tek bobinli bir valfle   kontrolünde start butonuna basıldığında silindir ileri hareket edecek 5 sn sonra otomatik olarak geri hareket edecektir. Bu işlem sadece starta bastığımızda gerçekleşecek yani sistem sürekli çevrime girmeyecektir.

Elektrik Devresi

Soru-8) Çift etkili bir silindiri çift bobin bir valfle kontrol ederken start butonuna bastığımızda silindir 5 sn sonra ileri hareket edecek ve ileride 5 sn bekleyecek daha sonra geri dönecektir.

Elektrik Devresi

Soru-9) Starta bastığımızda silindir ileri çıkacak ve ulaşmasını istediğimiz noktaya ulaştığında o noktada 5 sn bekleyip geriye dönecektir.

Elektrik Devresi

Soru-10) Bir çift etkili silindir start butonuna basıldığında belirlenen iki sınır noktası arasında ileri geri hareket ederek sürekli çevrime girecektir. Stop butonuna basana kadar çevrim devam edecektir.

Elektrik Devresi

Soru-11) Sistemde starta basıldığında 1.Silindir ileri çıkacak 1.Silindir ileri çıktıktan sonra 2.Silindir ileri çıkacak daha sonra her ikisi de aynı anda geri dönecek. (A+B+(aynı anda A-B-))

Elektrik Devresi

Soru-12) Hidrolik silindir start butonuna basıldığında ileri hareket edecek ve sınır noktasına ulaştıktan 4 sn sonra hidrolik motor çalışacaktır. Hidrolik motor 5 sn çalıştıktan sonra duracak ve silindir geri hareket edecektir.Bu işlem stop butonuna basana kadar sürekli devam edecektir.

Elektrik Devresi

Soru-13) Starta bastığımızda silindir ileri çıkacak silindir son noktaya geldiğinde hidrolik motor 10 saniye çalışacak motor duracak motor durduktan sonra silindir geri gelecek.